Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

List PRN Maciej Łopiński

Raport roczny 2018 > List PRN Maciej Łopiński
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Szanowni Państwo,

rok 2018 był bardzo udany dla polskiej gospodarki. Wysoki wzrost PKB, równowaga w bilansie obrotów bieżących, bardzo niski deficyt sektora finansów publicznych czy stopa bezrobocia na poziomie nierejestrowanym od blisko 30 lat, stworzyły dobre warunki dla prowadzenia biznesu. Grupa PZU – opierając się na silnej marce i skali działalności – wykorzystała ten okres na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i rozwój we wszystkich obszarach aktywności.

Z ekonomicznego punktu widzenia rok 2018 to przede wszystkim bardzo dobre wyniki Grupy PZU, które z kwartału na kwartał osiągały historycznie rejestrowane poziomy. Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln – do 23,5 mld zł, a zysk netto całej Grupy PZU o 1,2 mld zł – do 5,4 mld zł. Duży wpływ na wyniki miała dobra rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego oraz rosnący udział segmentu bankowego. Tak dynamiczny rozwój biznesu realizowaliśmy przy zachowaniu racjonalnego apetytu na ryzyko. W III kwartale 2018 roku współczynnik wypłacalności SII wyniósł blisko 245%, co z punktu widzenia Rady Nadzorczej zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa.

Rok 2018 to także czas ambitnych projektów, które będą stanowiły fundament transformacji cyfrowej w całej Grupie PZU. W procesach biznesowych coraz częściej sięgaliśmy do nowoczesnych technologii – robotyzacji, machine learningu czy zaawansowanych rozwiązań mobilnych. Za tymi hasłami stoją już realne rozwiązania testowane w procesach pilotażowych i programach akceleracyjnych. Realizacja tych inicjatyw w perspektywie najbliższych lat będzie stanowiła o przewadze konkurencyjnej Grupy PZU w obszarze ubezpieczeń. Pozwoli też zbudować nową jakość w obszarach zarządzenia aktywami, zdrowia czy bankowości.

Rada Nadzorcza, jako kluczowy organ nadzoru nad działalnością Zarządu, w 2018 roku wnikliwie przyglądała się wdrożeniom licznych zmian na tle regulacyjnym, dostosowujących polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń „IDD” spowodowała duże zmiany w obszarze sprzedaży, dystrybucji i zarządzenia siecią. Zwiększyła też ochronę interesów klientów, co będzie zjawiskiem pozytywnym dla całego rynku ubezpieczeniowego. Rozporządzenie „RODO” przełożyło się na większe bezpieczeństwo danych klientów. Jednak wprowadzone zmiany w prawie nie rozstrzygnęły niektórych kwestii, np. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Powrócił też wątek wypłaty roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym bliskiej osoby poszkodowanej w wypadku. Dlatego PZU dowiązało 148 mln zł rezerw na ewentualne wypłaty z tego tytułu. Mimo to spodziewamy się, że tego typu zdarzenia będą występować coraz rzadziej, ponieważ trwają pracę nad ustawą regulującą działalność firm odszkodowawczych.

Grupa PZU to nie tylko ambitne cele strategiczne. To także fundamentalne wartości etyczne, które będą funkcjonowały znacznie dłużej niż perspektywa przyjętej strategii. Dlatego kompleksowo podchodzimy do raportowania niefinansowego, które zdaniem Rady Nadzorczej jest istotnym elementem oceny działalności i perspektyw rozwoju Grupy PZU. Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja przyjętej strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”, która uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, wypracuje wysoką wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i wszystkich interesariuszy.

Z poważaniem
Maciej Łopiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All