Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Rekomendacje analityków dla akcji PZU

Raport roczny 2018 > AKCJE I OBLIGACJE > Rekomendacje analityków dla akcji PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

W 2018 roku rekomendacje dla akcji PZU wydawało łącznie 12 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Łącznie analitycy sell-side wydali 16 rekomendacji, z których 75% było pozytywnych.

Na koniec 2018 roku PZU posiadał 11 aktualnych rekomendacji (6 kupuj, 3 przeważaj i 2 trzymaj). W 2018 roku przeważały rekomendacje „kupuj”. W odróżnieniu od 2017 roku nie została wystawiona żadna rekomendacja „sprzedaj”.

Mediana cen docelowych z rekomendacji ważnych na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 49,5 zł (spadek o 3,1% r/r, lub 2,1% uwzględniając odcięcie prawa do dywidendy we wrześniu 2018). Średnia cena docelowa była o 11,4% wyższa od ceny akcji na koniec 2018 roku (na koniec 2017 roku odchylenie to wyniosło 16,0%).

Statystyka rekomendacji wydanych w 2018 roku

Statystyka rekomendacji wydanych w 2018 roku 

Zmiany rekomendacji w 2018 roku

  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 zmiana Odchylenie cen z rekomendacji od ceny akcji na koniec 2018 roku (43,9 zł)
Najwyższa cena docelowa 54,0 55,4 (2,5%) 23,0%
Mediana cen docelowych 49,5 51,1 (3.1%) 12,8%
Średnia cen docelowych 48,9 48,9 0,0% 11,4%
Najniższa cena docelowa 43,0 37,0 16,2% (2,1%)

Źródło: dane PZU

W 2018 roku analitycy wydający rekomendacje dla akcji PZU w swoich publikacjach wiele miejsca poświęcali sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w perspektywie rosnącej presji cenowej, rozwojowi orzecznictwa sądowego w zakresie szkód za zadośćuczynienia w szczególności w odniesieniu do tzw. stanów wegetatywnych i w konsekwencji możliwej erozji rentowności tego segmentu ubezpieczeń. Nie mniej ważnym tematem były potencjalne ryzyka i zagrożenia dla wysokomarżowego modelu biznesowego ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, a także ocena wpływu zmienności rynków finansowych na wynik inwestycyjny grupy. Istotną kwestią poruszaną szczególnie w pierwszej połowie 2018 roku były analizy dotyczące wpływu możliwych scenariuszy w przypadku ewentualnej fuzji pomiędzy Pekao i Alior Bank na działalność i wyniki Grupy PZU.

W 2018 roku średnia cena docelowa dla akcji PZU wyznaczona przez analityków oscylowała w okolicach 49 zł, co dawało nawet 35% potencjał do wzrostu ceny akcji (tzw. upside). Pod koniec roku ten spread zawęził się do ok. 11%. Cena akcji PZU na koniec grudnia 2018 roku wyniosła 43,90 zł, natomiast średnia wycena wynikająca z rekomendacji 48,90 zł.

W pierwszej połowie 2018 roku widoczna była duża rozbieżność między minimalną a maksymalną ceną z wydanych rekomendacji. W drugiej połowie roku rozpiętość ta zaczęła maleć, czego potwierdzeniem była zmiana strukturalna oczekiwań analityków, którzy podnosili swoje rekomendacje z neutralnych do przeważaj. W ostatnim kwartale 2018 roku cena minimalna z rekomendacji znalazła się powyżej ceny akcji. Na zamknięciu ostatniej sesji w 2018 roku cena minimalna była zaledwie 2,1% niższa od ceny akcji.

Konsensus ocen docelowych dla akcji PZU na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2018 roku

Konsensus ocen docelowych dla akcji PZU na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2018 roku

Źródło: dane PZU

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU (stan na 31 grudnia 2018)

  Instytucja Analityk Dane adresowe
POLSKA Citi Andrzej Powierża +48 22 690 35 66
andrzej.powierza@citi.com
Erste Mateusz Krupa +48 22 330 62 51
mateusz.krupa@erstegroup.com
Ipopema Łukasz Jańczak +48 22 236 92 30
lukasz.janczak@ipopema.pl
JP Morgan Michał Kużawiński +48 22 441 95 34
michal.kuzawinski@jpmorgan.com
mBank Michał Konarski +48 22 697 47 37
michal.konarski@mdm.pl
PKO BP Jaromir Szortyka +48 22 580 39 47
jaromir.szortyka@pkobp.pl
Trigon Maciej Marcinowski +48 22 4338 375
maciej.marcinowski@trigon.pl
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska +48 22 222 15 48
marta.jezewska-wasilewska@wood.com
ZAGRANICA HSBC Dhruv Gahlaut +44 20 7991 6728
Dhruv.gahlaut@hsbcib.com
Raiffeisen Centrobank Bernd Maurer +43 1 51520 706
maurer@rcb.at
UBS Michael Christelis +27 11 322 7320
michael.christelis@ubs.com

W 2018 roku PZU posiadał pokrycie analityczne z Deutsche Bank. Z uwagi na zmiany w strukturze zespołu analitycznego od 29 sierpnia 2018 bank zaprzestał wydawania rekomendacji dla akcji PZU.

18 stycznia 2019 roku Haitong Bank wznowił wydawanie rekomendacji dla akcji PZU.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All