Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Mecenat kultury

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > CSR > Mecenat kultury
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Troska Grupy PZU o dobra kultury buduje społeczną tożsamość, szacunek do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii. Firma od lat wspiera wiodące instytucje i wydarzenia kulturalne współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim jest to mecenat nad najznamienitszymi instytucjami kultury w Polsce.

  • PZU jest mecenasem Galerii Sztuki XIX wieku Muzeum Narodowego w Warszawie. To największa i najczęściej odwiedzana galeria, prezentująca najcenniejsze polskie obrazy i rzeźby;
  • PZU sprawuje mecenat nad Muzeum Łazienki Królewskie. Spółka aktywnie uczestniczy w powstawaniu programów, którym patronuje. Dzięki PZU Muzeum sukcesywnie podnosi poziom bezpieczeństwa technicznego zbiorów oraz odwiedzających gości. Przekazanie środków z funduszu prewencyjnego PZU umożliwiło zakup pojazdów SEGWAY X2 S oraz Melex, dzięki którym wartownicy dbający o porządek mogą szybko dotrzeć do każdego miejsca w ogrodzie (łączna powierzchnia ogrodów w Łazienkach Królewskich wynosi 76 ha). Dodatkowo, w ramach tego samego funduszu, utworzono profesjonalne Centrum Monitoringu - w jednym pomieszczeniu na siedmiu monitorach można obserwować Łazienki z ponad stu kamer; 
  • PZU patronuje obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a od 2015 roku jest także Mecenasem Muzeum Powstania Warszawskiego;
  • jako mecenas Teatru Narodowego w Warszawie, PZU podejmuje działania wpływające na poprawę ochrony ogólnej budynku oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  • PZU jest Mecenasem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej od 2015 roku. Otoczył tę instytucję także opieką w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Dzięki PZU budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy system antykradzieżowy. PZU objął również patronatem Akademię Operową TW-ON. To program wspierania rozwoju kariery zawodowej młodych, utalentowanych artystów sztuki operowej;
  • PZU wspiera Muzeum Narodowe w Krakowie i wszystkie jego placówki nie tylko finansowo, ale stara się być mecenasem i inicjatorem szeregu pomysłów, które pomagają przyciągnąć do Muzeum dzieci i młodzież.
DOBRA PRAKTYKA

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Polsce i na Litwie
W 2018 roku PZU angażował się w wydarzenia towarzyszące całorocznym obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

PZU wspierał takie przedsięwzięcia jak: wydarzenia muzyczne (projekt Nasza Niepodległa, koncert dla Niepodległej na Stadionie Narodowym), wystawy czasowe („Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Blask orderów” w Łazienkach Królewskich), czy projekty edukacyjne.

Rok 2018 był na Litwie, podobnie jak w Polsce, czasem uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Lietuvos Draudimas podjął się ubezpieczenia Aktu niepodległości Litwy, który po niemal stu latach został odnaleziony w niemieckim archiwum państwowym. Na czas obchodów litewskiego święta narodowego Niemcy wypożyczyli dokument Litwie.

DOBRA PRAKTYKA

Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Bank Pekao stara się podnosić jakość życia społeczeństwa oraz budować i wzmacniać długotrwałe relacje ze społeczeństwem w oparciu o wzajemne zrozumienie potrzeb. Dlatego też, w 2018 roku, bank zaangażował się we wsparcie prestiżowych inicjatyw w celu upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Elementem misji Banku Pekao jest promocja narodowej marki i polskich wartości. W 2018 roku bank wspierał finansowo m.in. debaty ekspertów, wystawę ,,Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości’’, Forum Polonijne w Toruniu, konferencję „Charting Poland’s Future: spotlight on Growth & Innovation” w Londynie, konferencję ,,Gospodarcza suwerenność’’, VI edycję ,,Nie Ma Przyszłości Bez Przedsiębiorczości’’ pod hasłem ,,100-lecie ambicji – polski biznes w drodze do przyszłości’’.

Bank Pekao, w celu promocji narodowej marki, wsparł ponadto wyprawę Andrzeja Bargiela na K2. Ekspedycja odbyła się w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All