Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > CSR > Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA
„Interesuje nas jakie inicjatywy CSR obejmują pracowników firmy?”
Komentarz z sesji dialogowej

Pomoc To Moc

PZU jako firma odpowiedzialna społecznie ma świadomość, że optymalnym sposobem odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnych jest oddanie im inicjatywy. Adresując bezpośrednio do nich akcję prewencyjną Pomoc To Moc, zachęca społeczności do określenia potrzeb w ich otoczeniu. Daje im również narzędzie do podejmowania działań na rzecz ich wspólnego dobra.

Głównym założeniem akcji jest finansowe i operacyjne wsparcie lokalnych grup, które w ramach przewodniego celu projektu Zdrowa i bezpieczna rodzina otrzymują środki w wysokości do 100 tys. zł na realizację zgłoszonej inicjatywy. Projekt został uruchomiony w marcu 2018 roku. Do realizacji projektu utworzono stronę internetową pomoctomoc.pl, przez którą odbywa się elektroniczny nabór wniosków, wsparty kampanią informacyjną o projekcie. Złożone wnioski podlegają ocenie koordynatora PZU oraz eksperta zewnętrznego, a następnie są publikowane online, gdzie można na nie głosować.

W 2018 roku PZU udzielił dofinansowania na realizację 97 inicjatyw lokalnych.

W związku z dużym zainteresowaniem i skokowym wzrostem liczby wpływających wniosków (od września 2018 roku) PZU podjął decyzję o kontynuacji projektu w 2019 roku.

Wolontariat

Program Wolontariatu Pracowniczego działa w PZU od 2012 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród pracowników. Ogólnopolskie i regionalne programy wolontariackie PZU koordynuje Fundacja PZU, a krajowy Koordynator ds. Wolontariatu Pracowniczego na bieżąco współpracuje z Regionalnymi Liderami Wolontariatu PZU.

W spółkach PZU i PZU Życie obowiązuje Regulamin Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU.

Każdego roku Fundacja PZU organizuje dwie edycje konkursu „Wolontariat to radość działania”, w którym pracownikom przyznawane są granty w wysokości do 5 tys. zł na realizację ich pomysłów. Wnioski może zgłaszać każdy pracownik, który chce zaangażować się w pomoc innym i mieć wpływ na otoczenie. Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w Regulaminie, który obowiązuje w spółkach PZU i PZU Życie.

DOBRA PRAKTYKA

Rozwój wolontariatu w PZU wspiera Akademia Liderów Wolontariatu PZU - grupa 40 pracowników, prowadzących na poziomie regionalnym działania informacyjne i promocyjne związane z wolontariatem pracowniczym. Fundacja dwa razy w roku organizuje dla nich specjalne szkolenia podnoszące ich kompetencje, m.in. umiejętności komunikacyjne i motywacyjne.

KLUCZOWE LICZBY

 • Liczba Regionalnych Liderów Wolontariatu PZU: 40
 • Liczba wolontariuszy z PZU: 630
 • Liczba wolontariuszy spoza firmy zaproszonych do wspólnego pomagania przez pracowników PZU: 753
 • Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat przez pracowników PZU: 11 674
 • Liczba godzina przeznaczonych na wolontariat przez osoby spoza firmy: 11 105
 • Liczba autorskich projektów wolontariackich pracowników PZU: 77
 • Liczba beneficjentów, którym pomogli pracownicy PZU: 11 992
 • Liczba zwierząt, którym pomogli wolontariusze PZU: 953
WYWIADY
Karolina HryniewiczKarolina Hryniewicz, Elbląg

Jak zaczęła się Twoja przygoda z wolontariatem pracowniczym?

Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku wraz z ogłoszeniem, które ukazało się na stronie pzu24. Przeczytałam regulamin konkursu „Wolontariat to radość działania” i stwierdziłam, że niemożliwe jest, aby w tak prosty sposób podzielić się szczęściem z potrzebującymi. Od razu zaczęłam działać. Porozmawiałam z potencjalnymi wolontariuszami, przedstawiłam pomysł, a gdy otrzymałam akceptację, napisałam wniosek. Wynik okazał się pozytywny. Pomaganie innym jest cudownym uczuciem, szczególnie, gdy uda się zachęcić kolegów i koleżanki do włączania się w wolontariat. Wielu z nich już samodzielnie pisze wnioski, a dla mnie to ogromna przyjemność, że mogę im pomóc, dać kilka wskazówek. Najważniejsze jednak dla mnie jest to, że wielu ludzi angażuje się w bezinteresowną pomoc. Zgadzam się z tym, co powiedział Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jakie akcje zrealizowałaś w minionym roku? Komu pomogłaś?

W 2018 roku zorganizowałam pięć projektów wolontariackich. Każdy z nich był dla mnie wyjątkowy, bo dzięki Fundacji PZU pomogliśmy wielu chorym dzieciakom, niepełnosprawnym zawodnikom, a także zintegrowaliśmy społeczność elbląską. Z naszego wsparcia skorzystały m.in. Przedszkole nr 23, Szkoła Podstawowa nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, internat przy szkole specjalnej i Integracyjny Klub Sportowy „Atak” z Elbląga. Jednak największą satysfakcję dał mi projekt „Integracyjna Spartakiada”. Został on zrealizowany w Olecku na obozie sportowym dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Dzięki Fundacji PZU wprowadziliśmy wiele innowacyjnych dyscyplin i atrakcji. Zakupiliśmy sprzęt niezbędny do dalszej rehabilitacji poprzez sport. Najbardziej potrzebującym kupiliśmy wyprawki szkolne, odzież i drobne upominki. To był naprawdę wyjątkowy czas. Jeszcze nigdy nie widziałam tak szczęśliwych dzieci.

Czego nauczyłaś się, przygotowując i realizując projekty?

Każdy projekt daje mi ogromną satysfakcję, a szczęście przynosi mi uśmiech i radość naszych beneficjentów. Czasami niewielki gest, słowo, może przynieść wiele dobrego. Cieszę się, że zarażam tym innych, że moi koledzy i koleżanki z chęcią biorą udział we wszystkich inicjatywach. Przebywanie w środowisku osób potrzebujących, niepełnosprawnych daje mi siłę, motywację do działania i realizacji dalszych projektów. Pomoc innym nauczyła mnie czerpać radość z drobnych rzeczy, mądrość życiową od ludzi, którzy są doświadczeni przez los i patrzeć na świat przez różowe okulary.

Dlaczego warto brać udział w projektach wolontariackich?

Bo jak raz się spróbuje, to już nigdy nie chce się zrezygnować. I dlatego zachęcam wszystkich do brania udziału w działaniach wolontariackich. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli!

Aneta Malec, MielecAneta Malec, Mielec

Jak zaczęła się Twoja przygoda z wolontariatem pracowniczym?

Koleżanka z pracy wspomniała o Fundacji PZU, bo przeczytała artykuł na www.PZU24.pl, a później zaczęłam szukać informacji o możliwości napisania projektu.

Jakie akcje zrealizowałaś w minionym roku? Komu pomogłaś?

Projekt „Kochać to pomagać” został napisany głównie z myślą o dzieciach, które są z niepełnych rodzin i nie miały możliwości wyjazdu na wakacje. Projekt „Gdzie senior nie może tam wnuczek pomoże” ma na celu zminimalizowanie barier pomiędzy pokoleniami. W ramach projektu dzieci „adoptowały babcie i dziadków”, czyli samotne osoby z domów pomocy społecznej. Pomimo formalnie zakończonego projektu, nadal organizują dla nich razem z wolontariuszami PZU spotkanie okolicznościowe. Z tej akcji powstał krótki reportaż we współpracy z młodymi twórcami w ramach projektu realizowanego razem z Papaya.Rocks – nowym lifestylowym serwisem internetowym. Reportaż dostępny jest pod linkiem: https://papaya.rocks/pl/ people/wywolujemy-lawine-dobra

Czego nauczyłaś się, przygotowując i realizując projekty?

Nie da się tego w żaden sposób sklasyfikować, określić… – to po prostu otwarcie serca na drugiego człowieka i jego potrzeby oraz chęć pomocy.

Dlaczego warto brać udział w projektach wolontariackich?

Dzięki nim zacieśniają się więzi pomiędzy pracownikami, powstają nowe znajomości, przyjaźnie. Przy realizowaniu takich projektów jest masa radości, uśmiechów, dobrej zabawy, a przede wszystkim jeden cel łączący wszystkich wolontariuszy – chęć niesienia pomocy tym potrzebującym. Cieszę się ogromnie, że jako pracownik PZU mam możliwość pisania projektów, za którymi idą konkretne pieniądze, przez co wspólnie możemy robić piękne rzeczy, które w konsekwencji pokazują, że w korporacji pracują wspaniali ludzie o wielkich sercach.

DOBRA PRAKTYKA

Fundacja PZU od kilkunastu lat prowadzi ogólnopolskie konkursy umożliwiające organizacjom pozarządowym realizację projektów na rzecz środowisk lokalnych w małych miastach i wsiach.

 • Konkurs Z Fundacją PZU po lekcjach pozwala na wsparcie organizacji, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży;
 • Konkurs Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU pozwala na zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością;
 • Konkurs Fundacja PZU z kulturą zwiększa dostęp do kultury wysokiej.

Szczegółowe zasady konkursów zostały zawarte w dedykowanych regulaminach dostępnych na stronie www.fundacjapzu.pl.

W 2018 roku przyznano dotacje na realizację 66 projektów, z których skorzystało ponad 8 200 osób.

W 2018 roku przyznano dotacje na realizację 66 projektów, z których skorzystało ponad 8 200 osób.

Przykłady działań wolontariackich pracowników w 2018 roku:

 • Harcerze z Poręby przyjechali do Warszawy, aby razem z przewodniczką i wolontariuszami PZU poznać miejsca związane z losami bohaterów „Kamieni na szaniec”;
 • Ponad 100 kg karmy, sfinansowanie leczenia kilkunastu kotów i pomoc weterynaryjna to efekty zaangażowania poznańskich wolontariuszy PZU w prace fundacji Koci Pazur;
 • Uczniowie z Podleszan stworzyli profesjonalny teatr z przenośną sceną. Dzięki pomocy wolontariuszy PZU mali aktorzy mogą grać wszędzie tam, gdzie czekają na nich widzowie;
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, dzięki wolontariuszom PZU, mogą uczyć się w odnowionej sali biologiczno-geograficzno-przyrodniczej – sfinansowany został zakup mebli i pomocy dydaktycznych;
 • Dla osób z niepełnosprawnością wieloraką wolontariusze PZU z oddziałów podkarpackich zamienili pusty magazyn w salę doświadczania świata. To jedyne takie miejsce w powiecie, które zachwyca, działa na zmysły i stanowi źródło radości dla odwiedzających je osób;
 • Pracownicy elbląskiego oddziału PZU udowodnili, że szachy mogą być ekscytującą zabawą. Projekt Białe na czarne. Rodzinny festiwal szachowy cieszył się powodzeniem, a emocji nie brakowało;
 • W Stalowej Woli-Rozwadowie wolontariusze PZU wyremontowali świetlicę dla dzieci i sfinansowali zakup nowych mebli. Remont pozwolił na zorganizowanie półkolonii dla dzieci i poprowadzenie atrakcyjnych zajęć dla najmłodszych, którzy w czasie wakacji pozostali w mieście. Wolontariusze zorganizowali m.in. zajęcia interaktywne, gry, zabawy, warsztaty z języka angielskiego i migowego, a także bal Córka – Ojciec, Syn – Matka, który odbył się na zakończenie projektu;
 • Pracownicy PZU z Warszawy zrealizowali projekt Święta dla Rodaka, w ramach którego zorganizowali trzydniowy wypoczynek dla 30 podopiecznych Fundacji dla Rodaka - dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się w Polsce, przebywających w ośrodku repatriacyjnym. Spotkanie było połączone z działaniami warsztatowymi, wspólnym ubieraniem choinki i uroczystą świąteczną obiadokolacją;
 • Inicjatywa Alior Bank Podziel się książką polegała na zbiórce książek wśród pracowników banku. W akcji wzięli udział zarówno pracownicy centrali w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, jak i pracownicy sieci sprzedaży w całej Polsce. Zostało zebranych w ten sposób ok. 1,4 tys. książek, które następnie za pośrednictwem Fundacji zaczytani.org. zostały przekazane bibliotekom szpitalnym;
 • W ramach inicjatywy „Zaczytana Akademia” realizowanej wraz z Fundacją zaczytani.org 25 wolontariuszy z Warszawy, Gdańska i Krakowa wystąpiło w roli bajko-edukatorów. Odbyły się trzy ośmiogodzinne warsztaty szkoleniowe z tego zakresu. Wolontariusze w wolnym czasie prowadzą zajęcia w szpitalach;
 • Alior Bank był inicjatorem akcji „Bankowość jest OK” – zorganizowane zostały lekcje dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Korabiewicach. W zajęciach, które trwały około 2 godz. wzięło udział około 10 dzieci oraz 3 wolontariuszy;
 • Paka dla zwierzaka to projekt zrealizowany w Warszawie, Krakowie i Gdańsku przez Alior Bank. Wolontariusze wykonali 110 legowisk i pięć drapaków dla bezpańskich zwierząt podczas warsztatów krawieckich. W trzech warsztatach trwających 7 godzin wzięło udział 41 osób. Dodatkowo w ramach zorganizowanej zbiórki na rzecz schronisk dla bezpańskich zwierząt zebrano m.in. 600 kg karmy i przysmaków, 200 koców i ręczników oraz kilkadziesiąt zabawek, smyczy i obroży.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All