Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Wzrost bezpieczeństwa

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > CSR > Wzrost bezpieczeństwa
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Bezpieczne środowisko pracy - „pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom i dostawcom zapewniamy odpowiednie i bezpieczne warunki pracy. Wszędzie, gdzie prowadzimy działalność, przestrzegamy przepisów prawa, wymagań dotyczących środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Dbamy o bezpieczeństwo w pracy i eliminujemy wszystkie sytuacje i okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. W środowisku pracy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.”

„W jaki sposób PZU przeciwdziała wypadkom drogowym”

„Jakie działania prowadzi z zakresu odpowiedzialności społecznej w obszarze pomocy i opieki nad poszkodowanymi?”

Komentarze z sesji dialogowej

Grupa PZU od lat stawia na prewencję – wskazuje prawidłowe zachowania, wspiera kampanie profilaktyczne i dba o służby ratownicze.

Szczególnym obszarem działań jest kwestia bezpieczeństwa na drogach. PZU konsekwentnie wspiera edukację i szkolenie użytkowników dróg oraz prowadzi kampanie społeczne podnoszące bezpieczeństwo na polskich drogach. Spółka wychodzi również poza standardy branży w zakresie likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków i zapewnia m.in. unikalne wsparcie dla poszkodowanych.

DOBRA PRAKTYKA

Od połowy 2017 roku w Telewizji Polskiej zostały wyemitowane dwa sezony serialu „Sekundy, które zmieniły życie”. Już dwukrotnie 12 odcinków cyklu dokumentalnego promującego bezpieczeństwo na drogach powstało dzięki wsparciu PZU. Była to opowieść o przełamywaniu barier i przezwyciężaniu trudności. Przedstawiając często dramatyczne losy bohaterów cykl pomógł zwiększyć świadomość Polaków na temat bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i analizowania ich przyczyny oraz uczył właściwych wzorców zachowania. Dzięki programowi możliwe było dotarcie z treściami o bezpieczeństwie do kilku milionów Polaków (na podstawie badań oglądalności). Planowany jest trzeci sezon serialu.

Ze szczególną troską PZU dba o bezpieczeństwo drogowe najmłodszych. Wczesne kształtowanie u dzieci świadomości tego, jak prawidłowo poruszać się po ulicy, ma ogromny wpływ na ich życie i zdrowie. W 2018 roku zorganizowano m.in. ogólnopolską akcję „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”, w wyniku której do uczniów trafiło aż 1,6 mln odblasków.

Magda Kicińska„Dla opiekuna bezpieczeństwo jego pociechy jest najważniejsze, dzieci jednak często podchodzą do tego tematu z rezerwą. Bywa dla nich nudny i odległy. Dlatego zaproponowaliśmy coś ciekawego, za pomocą czego udało się przeniknąć do świata najmłodszych tak, by chcieli otworzyć się na rozmowę o bezpieczeństwie.”
Magda Kicińska, Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu PZU, PZU Życie i PZU Zdrowie

Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” zaangażowała w edukację nie tylko najmłodszych, lecz także rodziców oraz nauczycieli. Przygotowano szeroko zakrojoną kampanię pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a na początku września Grupa PZU rozdała odblaski z wizerunkiem Niestraszka wszystkim dzieciom w klasach I-III szkół podstawowych. Akcja swoim zasięgiem objęła zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne – łącznie 14 tys. placówek.

W trosce o wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym kierowców, PZU rozpoczął w ramach akcji współpracę z NaviExpert - kierowcy, którzy przekroczyli prędkość dozwoloną w pobliżu wszystkich 14 tys. szkół podstawowych otrzymali w swojej nawigacji komunikat z prośbą, by zwolnili. Informacja była odczytywana dziecięcym głosem, a każdy kierowca mógł nagrać taką samą z własnym dzieckiem.

DOBRA PRAKTYKA

Bezpieczne wakacje z PZU
PZU prowadzi akcję prewencyjną, która ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i dorosłych wiedzy, jak chronić się przed najczęstszymi wypadkami podczas letniego wypoczynku. W ramach projektu organizowana była „Słoneczna Stacja” Telewizji Polsat, która przez siedem wakacyjnych weekendów odwiedziła kolejno siedem turystycznych miejscowości.

W strefie bezpieczeństwa PZU znalazły się: miasteczko Niestraszków dla najmłodszych uczestników akcji, gabinety porad zdrowotnych dla dorosłych oraz strefa aktywności fizycznych dla wszystkich wczasowiczów. Niestraszki przez zabawę edukowały najmłodszych pokazując jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, w górach, na drodze oraz jak bezpiecznie przygotować się do podróży i jak zabezpieczyć dom.

Na głównej scenie „Słonecznej Stacji” wystawiane były przedstawienia Niestraszków. W ramach strefy zdrowia wykwalifikowani trenerzy zapraszali do udziału w grach i zabawach sportowych. Wczasowicze mogli odwiedzić gabinet „PZU Zdrowie” i odbyć konsultacje z lekarzem dermatologiem, dietetykiem oraz dokonać pomiaru masy ciała.

Planuje się kontynuację akcji w 2019 roku.

DOBRA PRAKTYKA

Od 2017 roku Fundacja PZU prowadzi autorski projekt Akademia Bezpieczeństwa skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU:

 • bezpieczeństwo na drodze;
 • pierwsza pomoc;
 • zagrożenia związane z używkami, w tym m.in. dopalaczami;
 • właściwe zachowania w sytuacji zagrożenia;
 • bezpieczeństwo w sieci;
 • obrona przed naruszeniem własnych praw.

Akademia Bezpieczeństwa to całodniowe zajęcia, w tym zabawy i warsztaty multimedialne prowadzone w wybranych szkołach w całej Polsce. W realizacji projektu pomaga policja i służby medyczne. W pierwszej edycji projektu - od grudnia 2017 roku do czerwca 2018 roku – eksperci akademii odwiedzili 16 województw i 27 szkół podstawowych. W zajęciach udział wzięło 11 tys. uczniów oraz kilkuset nauczycieli i opiekunów. Rozdano ponad 20 tys. gadżetów związanych z bezpieczeństwem. W drugiej edycji (wrzesień-grudzień 2018 roku) szkolenia poprowadzono dla ponad 7 tys. uczniów w 15 szkołach z 8 województw.

DOBRA PRAKTYKA

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z traumą powypadkową
PZU od 2013 roku prowadzi kompleksowy system wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych w wyniku wypadków, którego sprawca był posiadaczem polisy OC w PZU. W ramach minimalizowania skutków wypadków firma finansuje dla dzieci z traumą powypadkową oraz ich opiekunów pobyty na turnusach rehabilitacyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Jest to forma stacjonarnej terapii psychologicznej, prowadzonej w ośrodkach terapeutycznych Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci w Dźwirzynie oraz Stowarzyszenia Siemacha w Odporyszowie. Rocznie PZU pomaga ok. 120 osobom.

PZU od wielu lat współpracuje z wybranymi służbami ratunkowymi. Na wsparcie mogą liczyć m.in. ratownicy górscy. PZU zaangażował się w organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR szkolenia lawinowe. Ich uczestnicy uczą się odpowiedniego planowania wycieczek górskich, unikania zagrożenia lawinowego oraz zasad postępowania po zejściu lawiny. Organizowane są również pozorowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem detektorów, przekazywana jest wiedza na temat sposobów poszukiwania zasypanych przez lawinę oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadkach lawinowych.

DOBRA PRAKTYKA

Działania społeczne spółek zagranicznych

LITWA:

 • Inicjatywa „Secure me” odbyła się w 2018 roku po raz 19. z rzędu. We współpracy z władzami samorządowymi Lietuvos Draudimas stara się zwrócić uwagę kierowców na bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Jest to jedna z najstarszych inicjatyw CSR na Litwie.
 • Inicjatywa „I can help” – litewski Czerwony Krzyż we współpracy z Lietuvos Draudimas stworzyły projekt, którego celem było przeszkolenie z zasad pierwszej pomocy pracowników oraz klientów. Projekt trwał pięć miesięcy, szkolenia odbyły się w 18 miastach, przeszkolonych zostało 2,4 tys. osób. Dodatkowo, opracowano i opublikowano pięć serii szkoleń wideo dostępnych w social mediach, a także opublikowano e-booka.

UKRAINA:

 • Współorganizacja Ogólnokrajowego konkursu bezpieczeństwa drogowego.

ESTONIA:

 • Wsparcie finansowe centrum medycznego pomagającego dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

ŁOTWA:

 • Organizacja corocznego konkursu na najbezpieczniejszą flotę samochodową w przedsiębiorstwach.
DOBRA PRAKTYKA

PZU wspiera Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od 2005 roku. Wsparcie GOPR wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w polskich górach.

Na przestrzeni 14 lat prowadzono różnorodne działania m.in. zakupiono sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych (np. 12 quadów w 2018 roku i na początku 2019 roku), sfinansowano szkolenia dla ratowników, zrealizowano wspólnie z GOPR działania edukacyjne (np. Bezpieczna Zima z GOPR) oraz wdrożono platformę e-learningową dotyczącą bezpieczeństwa.

 • 222 857 godzin wypracowanych przez ratowników - ochotników
 • najdłuższe akcje ratunkowe:
  • tygodniowe poszukiwania leśnika - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka
  • 70 godzin ciągłej pracy - Grupa Podhalańska
  • 48 godzin poszukiwań 12 letniego chłopca - Grupa Bieszczadzka
  • 25 godzin ciągłej pracy - Grupa Beskidzka
 • GOPR pracuje 63 ratowniczek - ochotniczek
 • GOPR działa na obszarze ponad 20 tys. km2; zabezpiecza 7,2 tys. km szlaków turystycznych na terenie pasm górskich od Karkonoszy do Bieszczad
 • dzięki aplikacji Ratunek GOPR przyjmuje rocznie ok. 330 zgłoszeń
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All