Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Bankowość i partnerstwa strategiczne

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Model operacyjny > Bankowość i partnerstwa strategiczne
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Ważnym elementem modelu biznesowego Grupy PZU jest działalność bankowa. Zacieśnienie współpracy z bankami w ramach Grupy PZU (Alior Bankiem w Grupie od 2015 roku oraz Bankiem Pekao w Grupie od 2017 roku) otworzyło ogromne możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie integracji i koncentracji usług wokół klienta na każdym etapie jego rozwoju osobistego i zawodowego. Współpraca w ramach segmentu bankowego stanowi dla PZU dodatkową płaszczyznę do budowania trwałych relacji z klientami. Ambitne cele obejmują sprzedaż ubezpieczeń klientom Banku Pekao i Alior Banku, jak i pozyskanie nowych klientów ubezpieczeniowych PZU dla banków.

Kompleksowa oferta usług finansowych umożliwi dotarcie do klienta wszystkimi kanałami. Powinno się to przełożyć na wzrost liczby produktów na klienta oraz na rozwój nowej sprzedaży. Grupa PZU zakłada, że w 2020 roku osiągnie 1 mld zł dodatkowej składki ze współpracy z bankami, a banki pozyskają 1 mln klientów ubezpieczeniowych Grupy. Istotne będą też oszczędności związane z realizacją synergii w obszarach zakupów, IT i nieruchomości w ramach Grupy. Oczekuje się redukcji kosztów o 100 mln zł do 2020 roku. 

W 2018 roku została podjęta ważna decyzja dotycząca modelu współpracy Banku Pekao i Alior Bank w ramach Grupy PZU. Z inicjatywy banków 23 października 2017 roku Bank Pekao i Alior Bank podpisały list intencyjny dotyczący woli podjęcia wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych strategii współpracy, które mogłyby zostać wypracowane w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy oraz klientów. W wyniku analiz obu banków uznano opcję połączenia Alior Bank z Bankiem Pekao (w ramach którego akcjonariusze Alior Banku otrzymaliby akcje połączonego banku) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy oraz rozpoczęto negocjacje w zakresie wyboru optymalnej formuły ewentualnego połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao. Ostatecznie, 7 sierpnia 2018 roku banki zdecydowały o zakończeniu analiz i negocjacji dotyczących ich ewentualnego połączenia. Uznano, że korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie oddzielna działalność banków i współpraca w ramach Grupy PZU w celu pełnego wykorzystania potencjału największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Działalność Grupy PZU w modelu bankowym przebiega w czterech obszarach: bancassurance, assurbanking, współpraca, synergie operacyjne.

Pierwsze efekty tej współpracy to:

 • w obszarze bancassurance wdrożone zostało ubezpieczenie PZU nieruchomości kredytobiorców zarówno dla klientów Pekao jak i Alior Banku. Ponadto klienci Pekao mogą skorzystać z ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych, przygotowanego przez PZU. Oprócz standardowego ubezpieczenia nieruchomości, które może stanowić zabezpieczenie wierzytelności kredytobiorców banku, klienci mają do wyboru pakiety dodatkowe obejmujące ruchomości domowe, assistance oraz odpowiedzialność cywilną. Pekao udostępnił również możliwość zakupu dobrowolnego ubezpieczenia CPI PZU (ubezpieczenie spłaty kredytu) oferowanego przy wnioskowaniu o pożyczkę w ramach procesu „na klik” w systemie Pekao24, natomiast Alior Bank wdrożył ubezpieczenie na życie z PZU Życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych. W obu bankach w ofercie kanałów zdalnych znajduje się ubezpieczenie podróżne PZU Wojażer. Dodatkowo w ofercie Pekao znalazło się grupowe ubezpieczenie PZU-PAKIET PODRÓŻNY – BIZNES dla użytkowników biznesowych kart płatniczych wydawanych przez Pekao;
 • w obszarze assurbankingu PZU w kilkudziesięciu oddziałach wspiera sprzedaż konta Pekao, a 5 marca 2018 roku uruchomiono pilotaż w 3 oddziałach, w których pracownicy PZU aktywnie oferują Konto Przekorzystne. Uruchomiono również wypłatę świadczeń dla klientów PZU w Oddziałach Pekao (autowypłata);
 • w ramach współpracy uruchomione zostały programy ubezpieczeniowe dla pracowników banków oraz oferty specjalne produktów bankowych dla pracowników spółek Grupy PZU, w Pekao przeprowadzono szkolenia dla 6,7 tys. pracowników oddziałów, którzy uzyskali licencje KNF do sprzedaży ubezpieczeń PZU;
 • w ramach synergii operacyjnych widoczne są synergie kosztowe w obszarach IT, administracji i bezpieczeństwa mające realne przełożenie na koszty PZU i Banku Pekao. W 2018 roku zrealizowane synergie kosztowe osiągnęły poziom 40 mln zł.

Grupa PZU, będąc liderem polskiego rynku finansowego, z ogromnym potencjałem tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla biznesu aktywnie promuje polską gospodarkę za granicą. PZU wraz z Bankiem Pekao regularnie współpracują przy takich wydarzeniach jak #PolandCanDoNation oraz promocja Polski podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

4 października 2018 roku w Nowym Jorku, z inicjatywy PZU pod hasłem #PolandCanDoNation, odbyło się jedno z największych spotkań liderów polskiej gospodarki z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. W organizowanych wydarzeniach, wzięło udział kilkudziesięciu prezesów najważniejszych polskich spółek. Gościem honorowym spotkań był premier polskiego rządu.

Wrześniowy awans do prestiżowego grona rynków rozwiniętych, a także stulecie odzyskania niepodległości stworzyły kontekst do rozmów o perspektywach stojących przed Polską i potencjale intelektualnym oraz gospodarczym, który tkwi w Polakach i polskich firmach. Podsumowaniem rozmów była debata „From Developing to Developed – Perspektywa Makroekonomiczna”, zorganizowana we współpracy z agencją informacyjną Reuters i firmą doradczą Boston Consulting Group.

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Banku Pekao; Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Alior Banku

Kontynuacją kampanii #PolandCanDoNation mającej na celu promocję Polski i zapoczątkowanej przez PZU w Nowym Jorku spotkaniem polskiego i amerykańskiego biznesu była organizacja Polskiego Domu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. To efekt wspólnych działań PZU oraz Banku Pekao. Dom Polski był miejscem, w którym przez cały czas trwania jednego z najważniejszych spotkań liderów światowego biznesu, odbywały się debaty, prezentacje i konferencje poświęcone tematyce globalnej i polskiej gospodarki. Goście dyskutowali o globalnych trendach jak rewolucja przemysłowa 4.0, biotechnologia czy sztuczna inteligencja. Było to też miejsce gdzie odbywały się spotkania z klientami oraz funduszami inwestycyjnymi, które są zainteresowane zwiększaniem swojej ekspozycji na Polskę. Dom Polski powstał po raz pierwszy w historii Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i był dostępny dla gości od 21 do 25 stycznia 2019 roku.

W Światowym Forum Ekonomicznym uczestniczy większość prezydentów i premierów reprezentujących grupy G7 i G20, które zrzeszają najbardziej rozwinięte kraje i największe gospodarki na świecie. W Forum Ekonomicznym w Davos w 2019 roku wzięli udział przedstawiciele ponad 100 rządów, reprezentanci ponad 3 000 firm, liderzy międzynarodowych organizacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i nauki z całego świata.

 

Insurance for individual customers of Bank Pekao, Insurance for individual customers of Alior Bank

 

Bank Pekao - klienci i produkty

Logo Pekao

 

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To uniwersalny bank komercyjny, oferujący pełen zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzący działalność głównie w Polsce. Pekao obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu, inwestycji finansowych i doradztwa transakcyjnego. 

Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście zapewniają klientom kompleksową obsługę finansową, a zintegrowany model obsługi stanowi gwarancję najwyższej jakości usług i produktów oraz ich optymalnego dopasowania do zmieniających się potrzeb.

Model biznesowy banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące obszary:

 • Bankowość Detaliczna – obsługująca klientów indywidualnych oraz mikro-przedsiębiorstwa za pomocą wiodącej sieci oddziałów i placówek partnerskich wsparta wykorzystaniem wiodących na rynku kanałów zdalnych Banku; 
 • Bankowość Prywatna – obsługująca klientów zamożnych i prowadząca doradztwo inwestycyjne w ramach centrów bankowości prywatnej oraz kanałów zdalnych. W IV kwartale 2018 roku, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Banku, obszar ten został włączony w struktury segmentu Bankowości Detalicznej;
 • Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) - skoncentrowany na obsłudze jednego z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Klienci obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w uniwersalnych oddziałach detalicznych, a także w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego. Klientom oferowane są profesjonalne produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach produktowych sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu MŚP;
 • Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – segmentacja klientów obejmuje średnie i duże firmy (segmentacja ze względu na przychody firm), podmioty sektora publicznego, instytucje finansowe oraz branżę finansowania nieruchomości komercyjnych. Klienci obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych, co pozwala na optymalizację poziomu usług i kosztów obsługi.

Kanały dystrybucji

Pekao udostępnia klientom doskonale rozwiniętą sieć oddziałów i bankomatów, z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także z profesjonalnym centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformą bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikrofirm.

Na koniec grudnia 2018 roku bank dysponował 825 placówkami oraz posiadał 1 708 własnych bankomatów. Oferując konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi oraz wysoki poziom obsługi klientów bank prowadził 5 949,4 tys. złotowych rachunków bieżących, 378,0 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 678,1 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej (dane na 31 grudnia 2018 roku).

Od początku 2018 roku bank konsekwentnie realizuje strategię wzrostu w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obsługa klientów prowadzona jest w specjalnie utworzonych i dedykowanych Centrach Biznesowych MŚP na terenie całej Polski, w których klienci otrzymują wsparcie wykwalifikowanych Doradców wspomaganych przez Specjalistów Produktowych (w zakresie usług transakcji walutowych, leasingu, factoringu czy funduszy unijnych).

Pekao jest jednym z liderów bankowości elektronicznej w Polsce. W ramach bankowości elektronicznej bank udostępnia klientom pełen wachlarz rozwiązań takich jak: serwis internetowy i mobilny, aplikację mobilną na telefony i tablety oraz płatności mobilne PeoPay. Od połowy 2017 roku klienci banku mogą korzystać z nowego serwisu mobilnego Pekao24 na przeglądarki w telefonach komórkowych, który oprócz zmiany wizualnej, przyjaznej nawigacji i intuicyjnej obsługi, oferuje funkcje, znane klientom z aplikacji mobilnej na tablety i serwisu internetowego.

Wraz z rozwojem kanałów zdalnych realizowany jest projekt zwiększenia efektywności tradycyjnej sieci sprzedaży detalicznej. W obszarze bankowości korporacyjnej jedną z kluczowych inicjatyw jest projekt ukierunkowany na umiejętne zarządzanie wartością relacji, oparty na lepszym zrozumieniu potencjału i potrzeb klientów, podniesieniu efektywności sieci sprzedaży poprzez digitalizację i automatyzację oraz optymalizacji kluczowych procesów i czynności pracowników sieci.

W 2018 roku nastąpiła poprawa jakości obsługi klientów. Według badań przeprowadzonych przez Newsweek, w ciągu ostatniego roku bank osiągnął pozycję lidera w kategorii ”Bankowość hipoteczna”, a także został wiceliderem rankingu Forbesa na najbardziej przyjazny bank dla firm, awansując z jedenastego miejsca w poprzedniej edycji.

Innowacje

Innowacyjność stanowi jeden z priorytetów strategicznych Pekao, dlatego bank powołał Laboratorium Innowacji, którego zadaniem jest tworzenie innowacyjnych konceptów w interdyscyplinarnych zespołach samych pracowników banku oraz we współpracy ze startupami i fintechami. Działania banku w obszarze cyfrowej transformacji zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej i docenione przez Stowarzyszenie EFMA (The European Financial Management & Marketing Association) poprzez przyznanie aplikacji PeoPay tytułu najlepszej innowacji na świecie w kategorii Phygital Distribution & Experience. Flagowy produkt Banku zyskał szerokie uznanie międzynarodowych ekspertów m.in. za swoją wielofunkcyjność – wielowalutowość, wykorzystanie danych biometrycznych do logowania i akceptacji transakcji oraz możliwość dokonywania transakcji telefonem bez konieczności posiadania fizycznej karty.

PeoPay to nowoczesna bankowość mobilna integrująca w jednej aplikacji usługi bankowania i płacenia. Aplikacja PeoPay oferuje nowatorskie na rynku rozwiązania takie jak zatwierdzanie biometrią palca lub twarzy przelewów i płatności, płacenie za zakupy internetowe od razu w telefonie bez potrzeby logowania się do bankowości internetowej, skanowanie numerów rachunku z faktur bez konieczności przepisywania numerów rachunku do aplikacji. Aplikacja PeoPay jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Przy użyciu aplikacji można płacić w ponad 700 tys. terminali zbliżeniowych w kraju (dane NBP na koniec II kwartału 2018 roku), tj. w około 99% wszystkich POS oraz około 6 mln terminali na świecie, a także w większości sklepów internetowych w kraju oraz w sklepach internetowych za granicą oznaczonych logo Apple Pay lub Masterpass. W 2018 roku w serwisie mobilnym oraz aplikacji PeoPay udostępnione zostały informacje o rachunku inwestycyjnym wraz z możliwością wykonania przelewu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klienta. Klienci uzyskali również podgląd do kart debetowych wydanych do rachunku oraz możliwość zarządzania ich ustawieniami. Nowa funkcjonalność pozwala na ustalenie lub zmianę PIN do karty, aktywację karty, zmianę limitów transakcyjnych oraz czasowe zablokowanie lub zastrzeżenie karty. W kalendarzu płatności klienci banku mogą w łatwy sposób sprawdzić nadchodzące płatności m.in. przelewy cykliczne czy spłatę karty, a za pośrednictwem poczty skontaktować się bezpośrednio z doradcą banku.

Klienci indywidualni mogą korzystać również z innowacyjnej aplikacji mobilnej dedykowanej na tablety – Pekao24 na tablety. Aplikacja, oprócz najważniejszych funkcji transakcyjnych znanych z systemu Pekao24, została wyposażona w narzędzie analizy finansowej, które ułatwia klientom przegląd wpływów i wydatków w ramach posiadanych rachunków. Nowy, uproszczony formularz przelewu oraz zaawansowana wyszukiwarka w historii operacji ułatwiają codzienne korzystanie z rachunku bankowego. Aplikacja Pekao24 na tablety jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Bank konsekwentnie udoskonala cyfrowe rozwiązania dedykowane klientom korporacyjnym. W 2018 roku uruchomiona została Otwarta Platforma Finansowania – unikalne rozwiązanie finansowania dostawców, z którego mogą korzystać zarówno firmy będące klientami banku, jak i przedsiębiorstwa nieposiadające rachunku w Banku Pekao. Bank pracuje również nad dalszym rozwojem platformy bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Alior Bank - klienci i produkty

logo Alior

 

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne usługi finansowe. Alior Bank w swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym wyznacza nowe trendy w usługach finansowych i systematycznie wzmacnia swoją pozycję rynkową. 

Działalność banku jest prowadzona w różnych pionach, które oferują określone produkty i usługi przeznaczone dla określonych segmentów rynku. Bank aktualnie prowadzi działalność w trzech segmentach branżowych: klient indywidualny (segment detaliczny), klient biznesowy (segment biznesowy), działalność skarbowa. 

Na koniec 2018 roku Alior Bank obsługiwał 4,0 mln klientów indywidualnych. Wzrost liczby klientów w 2018 roku wynikał ze wzrostu organicznego banku. Alior Bank świadczy usługi przede wszystkim klientom z Polski. Udział klientów zagranicznych w całkowitej liczbie klientów banku jest znikomy.

Alior Bank posiada kompleksową i nowoczesną ofertę dla klientów biznesowych wszystkich segmentów: mikro, małych i średnich oraz podmiotów korporacyjnych. Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku, bank obsługiwał ponad 192,8 tys. klientów biznesowych.

Od 2017 roku bank realizuje projekt segmentacji behawioralnej klientów detalicznych, która umożliwia precyzyjne adresowanie produktów i usług do właściwych odbiorców. Segmentacja behawioralna ma zastosowanie zarówno w zakresie budowy oferty produktowej jak i wsparcia sieci sprzedaży. W 2018 roku bank kontynuował realizację wdrażania segmentacji strategicznej klientów. Wdrożone zostało innowacyjne rozwiązanie jakim było badanie klientów realizowane za pomocą Dronna - syntezatora mowy połączonego z modelami Data Mining, co umożliwiło kontakt telefoniczny z 3,5 mln klientami. Wiedza o potrzebach klientów i ukierunkowanie na segmenty strategiczne dla banku pozwoliła w sposób szybki i efektywny wdrożyć nowe Konto Oszczędnościowe. Testowane było również wdrożenie Segmentacji Strategicznej w sieci sprzedaży w jednym z regionów, które przyczyniło się do wzrostu sprzedaży ROR po 6 miesiącach o 71%.

Niezależnie od segmentacji behawioralnej bank wyróżnia wśród swoich klientów detalicznych następujące segmenty operacyjne:

 • klientów masowych (osoby, których aktywa w banku nie przekraczają 100 tys. zł a miesięczne wpływy na konto osobiste są niższe niż 10 tys. zł);
 • klientów zamożnych (osoby z miesięcznymi wpływami na rachunki osobiste w kwocie ponad 10 tys. zł lub posiadające aktywa o wartości ponad 100 tys. zł);
 • klientów Private Banking (osoby z aktywami o wartości ponad 1 mln zł lub posiadające Konto Elitarne). 

Segmentacja ta znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci sprzedaży poprzez specjalizowanie jednostek sprzedażowych, odpowiednio: oddziałów uniwersalnych, oddziałów premium i mini-premium oraz Private Banking.

Kanały dystrybucji

Na koniec 2018 roku Alior Bank dysponował 861 placówkami (202 oddziały tradycyjne, 8 oddziałów Private Banking i 8 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 643 placówki partnerskie). Produkty banku oferowane były również w sieci 10 Centrów Hipotecznych, 10 centrów gotówkowych oraz sieci około 5 tys. pośredników.

Alior Bank wykorzystywał także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej a także technologię DRONN. Przez Internet, w tym przez bankowość internetową, bank umożliwia zawarcie umowy o: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty, karty debetowe i rachunki maklerskie. W kanałach tych przyjmowane są także wnioski o produkty kredytowe: pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity odnawialne w rachunku i kredyty hipoteczne. Za pomocą Internetu bank oferuje kredyty ratalne w procesie on-line oraz umożliwia korzystanie z usługi kantoru walutowego.

Oddziały tradycyjne Alior Banku zlokalizowane są w całej Polsce, szczególnie w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., oferując pełen zakres produktów i usług banku. Placówki partnerskie zlokalizowane są natomiast w mniejszych miastach oraz w wybranych lokalizacjach w głównych miastach w Polsce oferując szeroki zakres usług oraz produktów depozytowo-kredytowych klientom detalicznym i biznesowym. 

Współpraca pomiędzy bankiem i jego placówkami partnerskimi odbywa się na podstawie outsourcingowych umów agencyjnych. Na mocy takich umów agenci wykonują w imieniu banku wyłącznie usługi agencyjne w zakresie dystrybucji produktów. Usługi te są świadczone w lokalach będących własnością lub wynajmowanych przez agentów zatwierdzonych przez bank.

Produkty banku oferowane są były również w sieci placówek pośredników finansowych, takich jak Expander, Open Finance, Sales Group, Dom Kredytowy Notus, Fines, DFQS, GTF i innych. Oferta produktów banku dostępnych u pośredników finansowych różni się w zależności od pośrednika, lecz pośrednicy finansowi oferują głównie pożyczki gotówkowe, kredyty konsolidacyjne i kredyty hipoteczne oraz kredyty ratalne.

Wsparcie sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji zapewniają operacyjne i analityczne systemy Zarządzania Relacjami z Klientem (Customer Relationship Management, CRM).

Wyższa kultura. Bank nowości.

Alior Bank, będąc jednym z pierwszych finansowych startupów, kulturę innowacyjności ma w swoim DNA. Bank wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, by realizować procesy z różnych obszarów w sposób jak najbardziej efektywny. Robotyzacja i automatyzacja to jedne z kluczowych założeń „Cyfrowego buntownika” - strategii banku na lata 2017-2020. Hasło „Wyższa kultura. Bank nowości.” podkreśla otwarcie na klientów epoki mobilności oraz skupienie banku na kanałach cyfrowych i tzw. daily bankingu.

Model Zarządzania Innowacyjnością pozwala Alior Bank na wykorzystanie nowoczesnych technologii do stworzenia pomostu pomiędzy potrzebami klientów a strategią banku. Ułatwi to życie klientom przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej rentowności dla banku. Model ten jest oparty o dwa ekosystemy - wewnętrzny i zewnętrzny. Umożliwiają one pozyskiwanie pomysłów od pracowników, klientów i sektora fintech na całym świecie, oraz przekształcanie tych pomysłów w innowacyjne rozwiązania dla klientów. Bank wprowadza nową ścieżkę kariery dla innowatorów oraz narzędzia crowdsourcingowe, które mają na celu pobudzenie innowacyjności pracowników i otwarcie drogi do biznesowego wykorzystania ich pomysłów.

Bank jest przykładem efektywnego współdziałania korporacji z fintechami. Wraz z firmą VoicePin z sukcesem wprowadził sztuczną inteligencję, która pod nazwą DRONN wspiera w banku m.in. monitoring klientów kluczowych oraz podwyższonego ryzyka, procesy zamykania rachunków czy wysyłkę ponagleń w ramach zajęć egzekucyjnych. W oparciu o tą technologię funkcjonuje również Wirtualny Doradca - wspierający zdalny kontakt z klientami. System oparty na sztucznej inteligencji, biometrii i analityce mowy, należący do najbardziej zaawansowanej generacji robotów. Został zaprojektowany tak, by prowadzić z klientami swobodną, logiczną rozmowę – reagować na odpowiedzi i zadawać dopasowane do nich pytania. Wirtualny Doradca wykorzystywany jest w procesie miękkiej windykacji oraz badaniach marketingowych.

W 2018 roku Alior Bank uruchomił program akceleracyjny RBL_START. Wraz ze startem programu, wprowadzany jest nowy brand Alior Banku: RBL_. Jego zadanie to spajać ze sobą wszystko, co innowacyjne, cyfrowe i nowatorskie. Pod marką RBL_ (skrót od REBEL) działają obecnie dwa podmioty: RBL_ START – program akceleracyjny dla startupów oraz RBL_LAB – laboratorium do pracy nad rozwiązaniami technologicznymi. RBL_START to autorski program Alior Banku skierowany do startupów z całego świata, który ma na celu identyfikację innowacyjnych projektów, rozwijanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem biznesowym oraz komercjalizację (zarówno w ramach własnych systemów banku, jak też wśród partnerów biznesowych). Pierwsza edycja programu, która odbyła się w 2018 roku upłynęła pod hasłem trendów w nowych technologiach, ze szczególnym naciskiem na open banking, blockchain, a także roboadvisory. Z blisko 100 zgłoszeń wybrano 8 startupów, które zostały objęte 15 tygodniowym programem akceleracyjnym. Przez ten czas uczestnicy otrzymali solidne wsparcie mentorów z banku oraz partnerów programu w obszarze opracowania modelu współpracy i potencjalnego wdrożenia pomysłu w banku i PZU, który był głównym partnerem pierwszej edycji RBL_START. Ponadto, bank udostępnił uczestnikom API Sandbox, czyli środowisko testowe, w którym wystawione zostały usługi związane z dyrektywą PSD2 (Payment Services Directive 2, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego). W laboratorium badawczym RBL_LAB zostały przetestowane z klientami prototypy rozwiązań wypracowanych przez startupy w celu lepszego dostosowania docelowego produktu do potrzeb użytkowników. Przez cały okres programu startupy mogły też korzystać z nowoczesnej przestrzeni RBL_ znajdującej się w budynku Warsaw Spire w centrum Warszawy. Efektem akceleratora są prowadzone aktualnie projekty pilotażowe z wybranymi startupami w Alior Bank i PZU. Jednym z sukcesów towarzyszących programowi była też inwestycja Alior Bank w spółkę PayPo uczestniczącą w akceleratorze.

PZU zadeklarowało kontynuację współpracy ze startupami AI Busters oraz Aazzur. Z pierwszym z nich, w ramach „proof of concept”, bada rolę korespondencji mailowej w procesie obsługi klienta. W zakresie pilotażu przykładają szczególną uwagę do agregacji tematów, analizy wiadomości oraz przygotowania sugestii odpowiedzi. W ramach pilotażu z Aazzur badane będą możliwości wygenerowania i prezentacji spersonalizowanej oferty PZU dla klientów na podstawie ich decyzji zakupowych i finansowych.

W ramach realizacji strategii skupionej wokół innowacji Alior Bank w 2018 roku uruchomił Bancovo – nowatorską platformę kredytowo-pożyczkową online. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, dzięki któremu klienci zyskali dostęp online do rzeczywistych ofert wielu banków i firm pożyczkowych. Bancovo agreguje i prezentuje klientowi najbardziej odpowiednie i opłacalne dla niego oferty, z których można skorzystać w szybki, prosty i bezpieczny sposób, bezpośrednio przez Internet. Zastosowane w BANCOVO. innowacyjne rozwiązania (Big Data + samouczące się systemy machine learning) pozwalają na uzyskanie kredytu i pożyczki online w prosty i przyjazny sposób. W oparciu o najlepsze praktyki UX SŁOWNIK podanie danych zostało ograniczone do minimum. W ciągu minuty klient otrzymuje do wyboru realne oferty banków i firm pożyczkowych, a dzięki transparentnej prezentacji może wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Umowa zawierana jest przez Internet z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Platforma zapewnia swoim

Partnerom profil klienta o odpowiedniej jakości dzięki zastosowanym narzędziom, takim jak prescoring, czy tarcza anty-fraudowa.

Bancovo zwyciężyło w drugiej edycji polskiego konkursu The Heart Corporate Innovation Awards 20181 w kategorii „New Digital Venture” (Nowy Cyfrowy Biznes), w której jury rozpatrywało zgłoszenia nowych marek lub biznesów tworzonych przez korporacje. Alior Bank znalazł się także wśród najlepszych w kategorii „Deal of the year” (Transakcja Roku) za inwestycję w PayPo, startup specjalizujący się w odroczonych płatnościach za zakupy internetowe.

Alior Bank zdobył również złoto w kategorii “Offering Innovation” za Konto Jakże Osobiste w szóstej edycji konkursu EFMA Distribution & Marketing Innovation Awards2, w której oceniano innowacje, mające stanowić wartość dodaną do tradycyjnych produktów bankowych. Konto Jakże Osobiste, to flagowy produkt banku, w którym klient wybierając spośród 10 korzyści – usług i funkcjonalności może ułożyć konto po swojemu, zarządzając samodzielnie dodatkowymi korzyściami do rachunku i indywidualnie dobierając je do swoich potrzeb.

Partnerstwa strategiczne

Współpraca w modelu bankowym, silna pozycja rynkowa i rozpoznawalna marka, a także strategiczny cel stworzenia ekosystemu, w którym nadrzędnym celem będzie umiejętne zarządzanie relacjami z klientem poprzez oferowanie mu rozwiązań we wszystkich dostępnych dla niego miejscach, wpływa na intensyfikację działań w obszarze partnerstw strategicznych z firmami działającymi na rynku polskim.

Od 14 listopada 2018 roku pasażerowie podróżujący Polskimi Liniami Lotniczymi LOT w chwili rezerwacji biletu lotniczego mogą kupić polisę turystyczną PZU. Rozwiązanie jest możliwe dzięki współpracy PZU z LOT-em i firmą Chubb European Group. W ramach ubezpieczenia podróżnego „PZU Pomoc w Podróży LOT” do wyboru są trzy warianty, dopasowane do potrzeb klientów polskiego przewoźnika. W zależności od wybranej opcji, polisa zapewni m.in. zwrot kosztów biletu lotniczego, pokrycie wydatków medycznych, zwrot opłat za transport w nagłych przypadkach lub ochronę bagażu i rzeczy osobistych. 

W 2018 roku PZU weszło także w partnerstwo strategiczne z Allegro - liderem sprzedaży internetowej w Polsce. Współpraca dotyczy sprzedaży i dystrybucji innowacyjnych, w pełni cyfrowych produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do specyfiki potrzeb użytkowników serwisu allegro.pl. PZU oferuje trzy ubezpieczenia: assistance Alleopona, roweru (nowego lub używanego) oraz sprzętu RTV/AGD. 

Ponadto, w ramach partnerstw strategicznych, PZU oferuje szereg ubezpieczeń dla klientów biznesowych (osób prowadzących działalność gospodarczą, firm i instytucji), m. in.:

 • ochronę urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad, Apple Watch i komputery Mac, zapewniając organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymianę sprzętu na nowy. Ubezpieczenie działa w Polsce i podczas podróży zagranicznych, które trwają łącznie nie dłużej niż 60 dni. Urządzenia firmy Apple można ubezpieczyć tylko w dniu ich zakupu w sieci sprzedaży SAD (u handlowca);
 • bezpieczenie assistance dla odbiorców prądu z Enei (klientów firmowych), zapewniające usługi fachowców, np. elektryka czy informatyka; 
 • ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Innogy oferujące usługi fachowców, np. elektryka, ślusarza dla odbiorców prądu – uczestników Klubu Korzyści Innogy; 
 • opiekę medyczną dla klientów klubów Calypso Fitness zapewniającą m.in. dostęp do klubów Calypso Fitness oraz do prywatnej opieki medycznej PZU Zdrowie.

 

1 The Heart jest korporacyjnym centrum innowacji, które wspólnie z partnerami Mastercard oraz Ghelamco po raz kolejny nagrodziło w 2019 roku największe firmy, które najskuteczniej otwierają się na innowacje, budowanie partnerstw i wdrażanie nowych technologii.
2 European Financial Management Association (EFMA) to organizacja skupiająca bankowych i ubezpieczeniowych profesjonalistów, wyspecjalizowanych w marketingu i dystrybucji usług finansowych. Instytucja, zrzeszająca ponad 3300 firm z ponad 130 krajów, zajmuje się badaniami, wydaje branżowe raporty i publikacje, organizuje międzynarodowe konferencje, a także – we współpracy z Accenture, firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu – coroczny prestiżowy konkurs Distribution & Marketing Innovation Awards, w którym co roku wyłaniane są najbardziej innowacyjne usługi finansowe na świecie.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All