Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Cyberbezpieczeństwo

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Chronimy dane osobowe - „dane osobowe wszystkich osób – w szczególności dane klientów, pracowników, kontrahentów i użytkowników naszych stron internetowych – podlegają ścisłej ochronie. Dotyczy to wszystkich danych, które umożliwiają identyfikację osoby. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych dotyczą każdego stanowiska pracy i wszystkich systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy. Dostęp do takich danych otrzymują wyłącznie osoby, którym jest on niezbędny ze względu na wykonywaną pracę.”

,,Banki ponoszą ogromne nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Chciałabym dowiedzieć się, jakie jest podejście PZU oraz jak wyglądają obecne działania firmy w powyższych obszarach.” 
Komentarz z sesji dialogowej

Kwestie bezpieczeństwa informatycznego są w Grupie PZU traktowane z ogromną starannością i uwagą. W całej firmie funkcjonuje i jest rozwijany wielowarstwowy system ochrony przeciw zagrożeniom cyberbezpieczeństwa.

W 2018 roku uruchomiono specjalną platformę szkoleniową GoPhish, która w przystępny sposób wyjaśniała zagrożenia płynące z wiadomości m.in. zawierających złośliwe elementy oraz nakłaniających do otwarcia podejrzanych stron. Dodatkowo zorganizowane zostały dwie kampanie, w których pracownikom, nieopatrznie otwierającym link do spreparowanych wiadomości, wyświetlał się film szkoleniowy Biura Bezpieczeństwa z informacją, jak unikać takich zagrożeń na przyszłość.

W 2018 roku zawarto umowę na zakup technologii Infoblox w zakresie możliwości monitorowania i ochrony kanału DNS (Domain Name System). Przeprowadzono również rozbudowę systemu WAF (Web Application Firewalls) przeznaczonego do ochrony aplikacji webowych oraz systemu PIM (Priviledged Identity Management) przeznaczonego do zarządzania kontami uprzywilejowanymi oraz monitorowania działań użytkowników uprzywilejowanych oraz dostawców zewnętrznych w systemach informatycznych w celu zapewnienia rozliczalności dostępu do systemów, w szczególności z wykorzystaniem kont współdzielonych.

W spółce PZU, spółkach Grupy Pekao, a także w kilku spółkach zagranicznych wdrożono procedury zarządzania bezpieczeństwem procesów informatycznych. W PZU Zdrowie i spółkach zależnych w tym obszarze zaimplementowano pakiet regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa zawierające wymagania dotyczące procesów IT. Z kolei w PTE PZU wprowadzono wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w powszechnych towarzystwach emerytalnych wydane przez KNF.

W 2018 roku w spółkach Grupy PZU zarejestrowano 1296 incydentów w zakresie udostępnienia danych bez zgody podmiotu. Z tego 771 miało miejsce w Grupie Pekao, 457 w LINK4, 19 w Grupie Alior oraz 41 w spółkach zagranicznych, a osiem w pozostałych spółkach Grupy w tym w PZU, PZU Życie oraz PZU Zdrowie i spółkach zależnych. Incydenty dotyczyły ujawnienia danych osobowych i danych objętych tajemnicą bankową lub ubezpieczeniową osobom nieuprawnionym. Związane były z przesłaniem korespondencji mailowej na niewłaściwy adres do osób nieuprawnionych i w większości wynikały z błędów ludzkich. W 2018 roku do PZU oraz PZU Życie zostały złożone trzy skargi przez podmioty zewnętrzne. Skargi dotyczyły udostępnienia danych bez zgody podmiotu i zostały uznane przez organizację.

Wszystkie incydenty zostały poddane analizie, co pozwoli na udoskonalenie procesów.

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku:

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

Walka z nowymi formami ataków internetowych wymaga nieustannej aktualizacji wiedzy. Dlatego pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informatyczne PZU cały czas rozwijają swoje umiejętności. W 2018 roku eksperci PZU uczestniczyli w 11 szkoleniach, 10 konferencjach i dwóch warsztatach. Uzyskano certyfikacje: Certified Ethical Hacker, Continuous Monitoring Certification (GMON), Cisco CCNA Cyber Ops.

Testy systemów informatycznych

Wdrażanie i sprzedaż produktów oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów stanowi ogromne wyzwanie dla systemów informatycznych Grupy. Aby zmiany przebiegały płynnie i nie zakłócały obsługi klientów, w organizacji wypracowano powtarzalną procedurę informatyczną zakładającą możliwie szeroki zestaw testów i weryfikacji. Procedura gwarantuje wczesne wykrywanie zagrożeń i ewentualnych problemów oraz odpowiednie nimi zarządzanie. 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All