Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Obszar Zdrowia stał się integralną częścią modelu biznesowego Grupy PZU w 2014 roku. Obecnie działalność związana z rozwojem usług medycznych jest jednym z najważniejszych obszarów wzrostu Grupy PZU. Na koniec 2018 roku w Grupie było 2,3 mln aktywnych umów zdrowotnych. Jest to wzrost o 52% względem 2017 roku. Oczekuje się, że w 2020 roku działalność zdrowotna będzie generować 1 mld zł przychodów.

Model operacyjny w obszarze Zdrowia uzupełnia i poszerza ofertę ubezpieczeniową PZU. Prowadzone są dwa komplementarne rodzaje działań:

 • sprzedaż produktów zdrowotnych w formie ubezpieczeń oraz sprzedaż produktów pozaubezpieczeniowych (medycyna pracy, abonamenty medyczne, partnerstwa i programy profilaktyczne);
 • budowa i rozwój infrastruktury medycznej w Polsce w celu zapewnienia klientom jak najlepszej dostępności do świadczonych usług medycznych.

Klienci i produkty

W ramach obszaru Zdrowie Grupa PZU oferuje szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do segmentu i potrzeb klienta: 

Segment klienta korporacyjnego (ubezpieczenia zdrowotne życiowe) - sprzedaż ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie stanowi podstawę działalności biznesowej obszaru Zdrowie Grupy PZU. Oferta kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i segmentu MSP oraz mikroprzedsiębiorstw. Pracodawcy mogą wykupić ubezpieczenie w modelu sponsorowanym bądź współfinansowanym lub wynegocjować ofertę grupową dla swoich pracowników.

Segment ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia zdrowotne majątkowe) - klientom masowym nabywającym polisy majątkowe oferowane są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne o charakterze asystenckim, zapewniające dostęp do określonych usług medycznych w razie wystąpienia zdarzenia w ramach polisy podstawowej.

Segment klienta indywidualnego (ubezpieczenia zdrowotne życiowe i majątkowe) - klientom indywidualnym zapewniana jest ochrona zdrowotna w formie indywidualnej kontynuacji lub dodatku do ubezpieczenia na życie.

Produkty pozaubezpieczeniowe - PZU Zdrowie jako operator medyczny oferuje usługi zdrowotne zarówno klientom indywidualnym korzystającym z placówek własnych, jak i korporacyjnym, poszukującym alternatywy dla formy ubezpieczeniowej produktów.

Kanały dystrybucji

Korzystając z synergii Grupy PZU produkty zdrowotne – w formie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz majątkowych, a także produktów pozaubezpieczeniowych – dystrybuowane są przez niemal wszystkie kanały sprzedaży, z czego podstawę stanowi sieć korporacyjna i agencyjna PZU i PZU Życie.

Twoje zdrowie i zdrowie Pracowników

Obejmujemy ochroną życie i zdrowie. Pomagamy np. po wypadku i w chorobie. Dzięki naszej ofercie będąc pracodawcą możesz zapewnić swoim pracownikom m.in. ochronę życia i opiekę medyczną.

Twoje zdrowie i zdrowie Pracowników

Kanały dystrybucji

Kanały dystrybucji

Infrastruktura medyczna

PZU Zdrowie współpracuje z ponad 2100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce.

Jednocześnie konsekwentnie rozwija sieć własną liczącą już ponad 60 placówek, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie, Radomiu, Płocku i Opolu, w których zatrudnionych jest łącznie ponad 1 300 lekarzy. Początkowo była ona tworzona poprzez pozyskiwanie lokalnych świadczeniodawców, którzy mają duże doświadczenie i cieszą się dobrą renomą w środowisku medycznym. Obecnie PZU Zdrowie poszerza zakres swojej działalności dwutorowo – nadal przeprowadza akwizycje, ale buduje też placówki zupełnie od podstaw, co pozwala m.in. na wprowadzenie w tych miejscach jednolitych standardów wyposażenia oraz obsługi pacjenta.

W 2018 roku zostały otwarte 3 nowe centra medyczne PZU Zdrowie – w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, w Krakowie przy ul. Kotlarskiej 11 oraz w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184. Placówki, mieszczące się w świetnych lokalizacjach, zostały zbudowane od podstaw i urządzone zgodnie z najnowszymi standardami identyfikacji wizualnej marki PZU Zdrowie. Dodatkowo, rozbudowana została placówka w Gdańsku przy ul. Abrahama 1A również zgodnie z nowymi standardami. Nowo otwarte centra medyczne mają wielospecjalistyczny profil, aby zarówno pacjenci, którzy pozostają pod opieką medyczną PZU Zdrowie, jak i ci, którzy korzystają z oferowanych w nich usług indywidualnie, mogli znaleźć wszystkie potrzebne świadczenia. Istotną kwestią jest lokalizacja tych miejsc – placówki powstały w nowoczesnych budynkach na obszarach dobrze skomunikowanych.

Na początku 2018 roku PZU Zdrowie nabyło udziały w CM Św. Łukasza w Częstochowie. Na przełomie 2018 i 2019 roku zostały sfinalizowane dwie transakcje przejęcia spółek – w Oświęcimiu (Multimed, zakup przez Elvita) i Tarnowie (Alergo-Med, zakup przez PZU Zdrowie), będących lokalnymi liderami prywatnej opieki medycznej. Poprzez te przejęcia PZU Zdrowie rozbudowało sieć własną w rejonie Małopolski.

Szeroka infrastruktura medyczna gwarantuje szybkie terminy wizyt lekarskich – w przypadku podstawowej opieki medycznej (POZ) wizyta oferowana jest w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, a w przypadku specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

Kanały kontaktu

Na wizytę lekarską lub inną usługę medyczną realizowaną przez PZU Zdrowie można się umówić za pośrednictwem wielu kanałów kontaktu:

 • portal samoobsługowy mojePZU z dostępnymi kalendarzami placówek;
 • całodobowa infolinia;
 • formularz umówienia wizyty na pzu.pl;
 • SMS do zamówienia wizyty;
 • aplikacja mobilna PZU (AppStore i GooglePlay);
 • formularz zamówienia rozmowy na pzu.pl.   

Rozwój skali działalności PZU Zdrowie

Rozwój skali działalności PZU Zdrowie 

Znajdź placówkę medyczną

Find a medical center

 

Kanały kontaktu

Kanały kontaktu

Udogodnienia dla pacjentów

 • Gwarantujemy terminy wizyt lekarskich – terminy dostępności zapisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (2 dni robocze do internisty, 5 dni roboczych do specjalisty).
 • Nasi pacjenci mogą korzystać z usług w całej Polsce – nasza sieć partnerska obejmuje ponad 500 miast, ponadto rozwijamy własną sieć liczącą już ponad 60 placówek.
 • Dajemy dostęp do zdalnej opieki medycznej – nasi pacjenci mogą za pośrednictwem telefonu, czatu lub wideoczatu skonsultować się z lekarzami kilkunastu specjalizacji. W trakcie zdalnej konsultacji mogą omówić swoje dolegliwości, wyniki badań oraz otrzymać receptę na leki przyjmowane na stałe i skierowanie na badania.
 • Ścieżka pacjenta - celem platformy jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, który jest mocno zbliżony do wywiadu z lekarzem, a następnie przedstawienie najbardziej prawdopodobnego rozwiązania i wskazanie dalszych kroków postępowania. To może być telekonsultacja, wideokonsultacja lub chat z lekarzem, albo wizyta w przychodni u konkretnego specjalisty. Jednak w wielu przypadkach taka rozmowa z pacjentem może skończyć się poradą, albo wysłaniem recepty, bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Nie wymagamy skierowań do lekarzy specjalistów oraz honorujemy skierowania na badania również od lekarzy spoza sieci.
 • Leczymy także u lekarzy spoza naszej sieci – dzięki opcji refundacji klient ma możliwość skorzystania poza naszą siecią z usług medycznych objętych zakresem. 

Innowacje

Spółka PZU Zdrowie w 2018 roku rozpoczęła, bądź kontynuowała, wdrażanie następujących projektów informatycznych mających na celu usprawnienie obsługi:

 • Portal mojePZU – portal samoobsługowy Grupy PZU, w ramach którego dostępne są funkcjonalności zdrowotne, dzięki którym posiadacz produktów zdrowotnych może:
  • umówić i odwołać wizytę on-line;
  • zobaczyć, które placówki współpracują z PZU;
  • sprawdzić listę zrealizowanych i nadchodzących wizyt;
  • zweryfikować, czy dana usługa jest w zakresie jego ubezpieczenia;
  • otrzymać poradę jak przygotować się do badania.
 • Portal Olimp – portal PZU Zdrowie do obsługi medycyny pracy przez pracodawców, który:
  • monitoruje terminy ważności badań pracowników;
  • umożliwia utworzenie skierowania na badania przez „jedno kliknięcie”;
  • umożliwia Infolinii PZU kontakt z pracownikiem z odpowiednim wyprzedzeniem by przeprowadzić badania;
  • udostępnia szablon skierowania Infolinii PZU usprawniając rozmowę z pracownikiem i umówienie badań;
  • tworzy listę zadań do wykonania, związanych z bieżącą obsługą medycyny pracy i wysyła przypomnienia w formie mailowej;
  • pozwala na obsługę kilku firm z grupy kapitałowej.
 • Broker komunikacyjny – projekt integrujący kalendarze placówek sieci partnerskiej i własnej, usprawniający proces umawiania wizyt i usług medycznych.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All