Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Dzielenie się wiedzą

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Pracownicy > Dzielenie się wiedzą

GRIs

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA
,,Jestem ciekawa jak wygląda kwestia dzielenia się wiedzą i doświadczeniami tak dużej firmy z mniejszymi podmiotami”.
Komentarz z sesji dialogowej

Wiedza i doświadczenie pracowników Grupy PZU stanowią ogromny kapitał firmy. Rozumiejąc, jak duże jest jego znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki, w PZU wprowadzono nowe standardy dzielenia się wiedzą. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach i sympozjach oraz aktywność na rzecz rozwoju biznesu, nauki, nowych technologii i edukacji finansowej pozwalają - w trosce o dobro wspólne - przekazać pracownikom i firmie część swojej eksperckiej wiedzy.

Przykładem takiego podejścia jest kwestia prawidłowego oszacowania ryzyka. To kluczowa umiejętność na wielu stanowiskach, nie tylko bezpośrednio związanych z branżą ubezpieczeniową. W PZU pracuje wielu wybitnych ekspertów związanych z tym obszarem. W 2018 roku firma przygotowała ofertę jednosemestralnego, otwartego dla wszystkich studium podyplomowego z zakresu zarządzania ryzkiem w przedsiębiorstwie w aspekcie ubezpieczeniowym. Nowatorskie studium, opracowane przez PZU LAB we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, wypełnia lukę na rynku edukacyjnym, a jego program wychodzi naprzeciw rosnącym wymogom kompetencyjnym. Program obejmuje interdyscyplinarne wykłady i case studies. Poprowadzą je specjaliści, którzy na co dzień pracują na styku biznesu i nauki – w instytucjach i biurach inżynieryjnych.

Uczestnikami mogą być wszyscy ci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem - brokerzy, agenci, osoby zarządzające ryzykiem oraz studenci i adepci sztuki ubezpieczeniowej. Studium podyplomowe stanowi główną część projektu Akademia PZU LAB, której celem jest promowanie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

W pierwszej edycji studium udział wzięło 33 studentów.

RAMOWY PROGRAM STUDIUM PODYPLOMOWEGO:

 • uwarunkowania prawne rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 • underwriting
 • reasekuracja
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
 • zarządzanie projektami i zespołem
 • zarządzanie flotą pojazdów
 • mechanizmy powstawania zdarzeń szkodowych w przemyśle
 • budowanie kultury przedsiębiorstwa
 • zagrożenia naturalne i cybernetyczne
 • innowacje w ubezpieczeniach
 • rozumienie kultury organizacyjnej i kultura biznesu
 • diagnozowanie potrzeb klienta i efektywna komunikacja

Programy dla studentów

Sposobem dzielenia się wiedzą są także staże i praktyki, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznanie kultury organizacyjnej dużej organizacji. W PZU, w 2018 roku, program praktyk i staży odbywał się w dwóch okresach od lipca (3-miesięczne praktyki wakacyjne oraz 6-miesięczne staże) i od października (6-miesięczne staże). Aby zachęcić studentów do skorzystania z oferty PZU, wiosną 2018 roku Grupa PZU przeprowadziła kampanię rekrutacyjną offline (Dni Grupy PZU i targi pracy) oraz online (m.in. działania w social mediach). W efekcie otrzymano średnio 82 zgłoszenia na każdą z ofert praktyk i staży, tj. o 46% więcej niż w 2017 roku.

DOBRA PRAKTYKA

Dla studentów z całej Polski PZU zorganizował w 2018 roku Dni Otwartego Biznesu. Podczas warsztatów młodzi ludzie stawiali czoła realnym problemom biznesowym oraz poznali specyfikę codziennych wyzwań w wybranym przez siebie obszarze. Studenci mogli w praktyce sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach.

W 2018 roku pracownicy PZU poprowadzili łącznie 13 warsztatów studenckich poświęconych różnej tematyce, m.in.:

 • zarządzanie projektami i procesami;
 • strategia i innowacje;
 • IT;
 • e-commerce;
 • Marketing;
 • analizy w CRM;
 • skuteczna komunikacja.

Na warsztaty zgłosiło się aż 1 367 osób z całej Polski, z których 162 otrzymały zaproszenia do udziału w Dniach Otwartego Biznesu. Poziom merytoryczny, forma, przygotowanie trenerów oraz tematyka zostały ocenione przez uczestników na wysokim poziomie, potwierdziły to ankiety ewaluacyjne - 94% uczestników poleciłoby udział w tym projekcie swoim znajomym.

W 2018 roku w największych ośrodkach akademickich w Polsce działało w sumie 24 Akademickich Ambasadorów i Doradców PZU. To grono aktywnych osób, które łączą Grupę PZU ze środowiskiem studenckim. Podczas roku akademickiego, każdy z nich współorganizował z PZU przynajmniej dwa wydarzenia – jesienną i wiosenną edycję Dni Grupy PZU, w ramach których promowane były inicjatywy adresowane do studentów (głównie Dni Otwartego Biznesu oraz program praktyk i staży). Ambasadorzy i Doradcy wspierali również PZU podczas targów pracy i przy wydarzeniach organizowanych przez współpracujące z Grupą organizacje studenckie oraz uczelnie.

DOBRA PRAKTYKA

Eksperci PZU uczestniczyli w pracach Komisji, Podkomisji, Zespołów i Grup roboczych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prace koncentrują się na analizie projektów legislacyjnych, opracowywaniu założeń i uzgadnianiu praktyk rynkowych, a celem działań jest wypracowanie spójnych rozwiązań zmierzających do ochrony i polepszenia warunków funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All