Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Kwestie pracownicze

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Pracownicy > Kwestie pracownicze
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA
„Jesteśmy ciekawi, jak wygląda polityka pracownicza Grupy”.
Komentarz z sesji dialogowej

Tomasz Kulik

Czasy, w których kariera w PZU prowadziła wytyczonymi ścieżkami odeszły do przeszłości. Dziś od pracowników oczekujemy myślenia – niestandardowe pomysły, idee łamiące schematy i INNOWACYJNOŚĆ są nie tylko mile widziane, ale wręcz konieczne, aby w XXI wieku firma mogła wyznaczać trendy na rynku usług finansowych. Fakt, że tak jak nikt inny na rynku znamy klientów, jest dla nas wyzwaniem, żeby jak nikt inny poszukiwać dla nich nowych rozwiązań. Wierzę, że w PZU wywiązujemy się z tego bardzo dobrze.

Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU i PZU Życie, Dyrektor Finansowy Grupy PZU

Cele Zrównoważonego Rozwoju, SDG (Sustainable Development Goals)

SDG 8

Cel 8. Promujemy stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy poprzez pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich

Ambicją PZU – zdefiniowaną w strategii Nowe PZU na lata 2017-2020 – jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej. Grupa chce zatrudniać najlepszą i najbardziej zaangażowaną kadrę na rynku i osiągnąć wysoki poziom retencji największych talentów w organizacji. Aby było to możliwe, wdrażane lub planowane są strategiczne działania skierowane do pracowników:

  • nowa jakość kultury korporacyjnej,
  • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej,
  • zestaw działań na rzecz utrzymania kluczowych pracowników,
  • poprawiony czas reakcji na zgłaszaną chęć odejścia,
  • przejrzysta ścieżka rozwoju.

Aleksandra Wolska„Nowe PZU to również nowa jakość kultury organizacyjnej. Udało nam się odejść od wewnętrznej rywalizacji poszczególnych zespołów i departamentów. Wdrażane projekty są przykładem udanej współpracy pomiędzy nie tylko zarządami, ale przede wszystkim pracownikami średniego szczebla. Bardzo wiele zmieniło się również w kwestii opracowywania nowych rozwiązań wewnątrz organizacji – obawa przed porażką i jej konsekwencjami nie paraliżuje już innowacji; niepowodzenia poszczególnych pomysłów są traktowane jako etap budowy działającego rozwiązania”

Aleksandra Wolska Dyrektor Zarządzająca ds. HR w Grupie PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All