Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Praktyczne wyzwania w zarządzaniu wpływem bezpośrednim

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Środowisko > Praktyczne wyzwania w zarządzaniu wpływem bezpośrednim
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA
,,Prośba o wskazanie wskaźników zużycia zasobów, ich dynamiki oraz efektów, jakie firma osiągnęła w kontekście ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Prośba o podzielenie się komentarzem dotyczącym powodów wzrostów lub spadków zużycia poszczególnych wartości.”
Komentarz z sesji dialogowej

W spółkach PZU i PZU Życie, osoby odpowiedzialne za administrację i zarządzanie nieruchomościami, dbają o wyznaczanie kierunków działań PZU pozwalających na osiągnięcie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu na przyrodę. W swojej codziennej pracy pracownicy Biura Nieruchomości, jak i Biura Administracji podejmują kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia ilości zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych w spółkach PZU i PZU Życie. Osiąganie założonych celów jest możliwe tylko dzięki wsparciu pracowników, poprzez ich codzienne eko-wybory w miejscu pracy. 

Ekologiczny plan PZU na lata 2018-2020:

 • ograniczenie zużycia mediów;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • montaż klimatyzacji z ekologicznym czynnikiem chłodniczym;
 • preferowanie aspektów środowiskowych i społecznych przy wyborze powierzchni do najmu;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych wśród pracowników w zakresie zachowań proekologicznych.

Prowadzone działania przyniosły pierwsze efekty już w 2018 roku – dostrzec można tendencję spadkową w zużyciu mediów. Większość działań proekologicznych zostało jednak wprowadzonych w drugim półroczu 2018 roku, dlatego Grupa PZU spodziewa się, że wymierne wskaźniki liczbowe będą możliwe do zaraportowania za rok 2019. 

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

W 2018 roku w spółce PZU zaoszczędzono 15 638 GJ energii cieplnej oraz 2 099 MWh energii elektrycznej3. W spółce PZU Życie zaoszczędzono z kolei 1 107 GJ energii cieplnej.

Całkowite zużycie energii w Grupie Kapitałowej PZU4:

  2018
Energii cieplnej [GJ] 243 772
Energii elektrycznej [MWh] 146 345

Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną i cieplną  Wartości (MWh)5 2018
PZU PZU Życie
Energia elektryczna 13 694 5 750
Energia cieplna (w tym zużycie pary i energii chłodniczej) 56 127 29 500
Zużycie energii 69 821 35 250

Całkowite zużycie energii w Grupie Kapitałowej PZU6 w podziale na rodzaj surowca:

  2018
Oleju opałowego [tony] 1 015
Benzyny [tony] 3 740
Oleju napędowego (diesel) [tony] 1 638

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w podziale na rodzaj surowca  Wartości (MWh)2018
PZU PZU Życie
Gaz ziemny7 6 959 3 089
Olej opałowy 1 611
(5 800 GJ)
241
(869 GJ)
Suma zużycia 8 570 3 330

  PZU PZU Życie
Całkowite zużycie energii (MWh) 78 391 38 580

Całkowite zużycie papieru w Grupie Kapitałowej PZU8:

  2018
Papieru [tony] 2 786
  

Kluczowe działania spółek Grupy PZU zmniejszające wpływ na środowisko naturalne

DOBRA PRAKTYKA

Oszczędność energii elektrycznej (spółki PZU i PZU Życie)

 • Montaż specjalnych urządzeń – tzw. kompensatorów mocy - w wybranych nieruchomościach pozwalający na ograniczenie zużycia energii „biernej” o ok. 90%. W 2018 roku kompensatory zamontowano w 10 budynkach. Do końca 2020 roku w planach jest kolejnych 15 modernizacji; 
 • Weryfikacja nastaw temperatury i programowania klimatyzacji zamontowanych w serwerowniach; 
 • Montaż oświetlenia LED. W 2018 roku oświetlenie wymieniono w budynku biurowym w Rzeszowie (ponad 1,6 tys. m2) oraz w 10 mniejszych nieruchomościach. Do końca 2020 roku LED-y zostaną zamontowane w kolejnych 20 biurach. Dodatkowo, w 2018 roku oświetlenie LED zaczęto używać we wszystkich oznakowaniach zewnętrznych oddziałów PZU; 
 • Pilotażowy montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków biurowych należących do PZU i PZU Życie. Do końca 2018 roku panele zainstalowano na czterech nieruchomościach.
DOBRA PRAKTYKA

Oszczędność ciepła (spółki PZU i PZU Życie)

 • Termomodernizacje budynków – ocieplanie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO. W 2018 roku prace termomodernizacyjne zostały wykonane w 12 nieruchomościach. Do końca 2020 roku planowane jest przeprowadzenie prac w kolejnych 28 obiektach; 
 • Wymiana wyeksploatowanych kotłów grzewczych na nowoczesne, wysokoefektywne urządzenia, z możliwością dostosowania pracy do warunków atmosferycznych (sterowniki pogodowe). Nowoczesne kotły dostarczają ciepło, jednocześnie oszczędzają energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszają emisję gazów do atmosfery. W roku 2018 wymieniono kotły grzewcze w 26 lokalizacjach. Do końca 2020 roku planuje się wymianę 55 kotłów.
DOBRA PRAKTYKA
„Zieleniejące” Nieruchomości

Spółka Tower Inwestycje swój nowy biurowiec Brama Oławska zbuduje w zgodzie ze standardami certyfikatu BREEAM Excellent. Rozwiązania ekologiczne obecne będą na wszystkich etapach inwestycji – od projektowania, poprzez realizację i prace wykończeniowe. Brama Oławska wyposażona zostanie jedynie w światła LED, a systemy wodno-kanalizacyjne wykonane będę w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo skażenia biologicznego. Dostęp do wody pitnej zapewnią automaty. Dodatkowo, w budynku zainstalowane zostaną osobne liczniki energii elektrycznej i cieplnej dla każdego najemcy, a ilość segregowanych odpadów będzie monitorowana. Drogi wewnętrzne oraz parkingi posiadać będą separatory substancji ropopochodnych.

Także PZU Zdrowie, planując wzrost liczby przychodni dba, aby jego obiekty były przyjazne środowisku. W placówkach medycznych znajduje się oświetlenie LED oraz wykładziny wolne od „ftalanów” wpływających na jakość powietrza w pomieszczeniach.

LINK 4 swoją Centralę wynajmuje w budynku posiadającym certyfikat LEED Gold. Miejsce wyposażono w filtry antysmogowe.

Ekologiczne działania spółki Ogrodowa Inwestycje to m.in. wymiana kolejnego agregatu wody lodowej na urządzenie z Dry cooler-em (agregat chłodniczy wykorzystuje niskie temperatury zewnętrzne do produkcji chłodu). Wraz z wymianą oświetlenia na lampy LED w garażu, powierzchniach wspólnych (korytarzach i holach windowych) oraz montażem czujników ruchu ograniczających zużycie prądu pozwoli to na wprowadzenie oszczędności w wysokości ok. 30 MWh rocznie.

W celu znaczącej redukcji zużycia wody prowadzone są montaże perlatorów w toaletach i pomieszczeniach socjalnych. Perlatory (nakładki montowane na końcu wylewki) zwiększają optycznie strumień wody, poprzez znaczne jej napowietrzenie, a w konsekwencji ograniczają jej zużycie. W 2018 roku, w perlatory zostały wyposażone krany w budynkach Centrali oraz w budynkach biurowych z liczbą użytkowników powyżej 10 osób. Łącznie zamontowano ponad 1 tys. urządzeń. Do 2020 roku Grupa zamierza zamontować perlatory w 90% nieruchomości PZU i PZU Życie.

DOBRA PRAKTYKA
Eko zachowania pracowników

W całej Polsce 22 marca 2018 roku, z okazji Światowego Dnia Wody, w PZU została zrealizowana akcja edukacyjna dla pracowników z ekoporadami. W ślad za nią, w łazienkach i kuchniach, pojawiły się naklejki Zielone PZU promujące oszczędność wody, energii i papieru. Z kolei 22 kwietnia 2018 roku, podczas Dnia Ziemi, tematem przewodnim Newslettera firmy były zanieczyszczenia spowodowane plastikiem. Również 5 czerwca 2018 roku, z okazji Dnia Ochrony Środowiska, wyświetlane były komunikaty zachęcające pracowników do ograniczenia korzystania z plastikowych produktów jednorazowych.

LINK4 prowadzi regularną zbiórkę żarówek, kapsli oraz elektrośmieci.

W Grupie Pekao oraz Grupie Alior prowadzone są m.in. akcje edukacyjne promujące oszczędność energii, mniejszy pobór wody oraz selektywną zbiórkę odpadów i odpowiedzialną ich utylizację.

Spółki ograniczają wykorzystanie materiałów biurowych, w tym szczególnie papieru i tonerów. Wdrażane są ekologiczne druki i formularze, a także zmniejsza się liczba drukarek dzięki polityce wykorzystywania współdzielonych urządzeń wielofunkcyjnych. Banki korzystają z usług wyspecjalizowanych firm recyklingujących.

Ekologiczne zmiany objęły także flotę samochodową. PZU i PZU Życie używają obecnie mniejszych, ekonomicznych samochodów wykorzystujących alternatywne źródła napędu. Zakupiono 134 samochody o napędzie hybrydowym oraz wynajęto cztery auta o napędzie elektrycznym.

DOBRA PRAKTYKA
Spółki zagraniczne

Troska o środowisko naturalne nie zamyka się w Grupie PZU w granicach Polski. Ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu widoczne jest w każdej z zagranicznych spółek przedsiębiorstwa.

Na Litwie Lietuvos Draudimas posiada sformalizowaną politykę środowiskową. Dane dotyczące ochrony środowiska są publikowane w raportach rocznych i raportach CSR. We wszystkich budynkach litewskiej spółki prowadzony jest również monitoring zużycia mediów. W planach są: redukcja zużycia wody (5%), energii cieplnej (10%) oraz energii elektrycznej (2%). Spółka planuje sprzedaż starych, nieefektywnych energetycznie budynków, termomodernizację budynku Centrali w Wilnie, zmianę systemu oświetlenia na LED, wprowadzenie segregacji oraz przeprowadzenie ekologicznych kampanii edukacyjnych.

Litewska spółka PZU Lietuva Gyvybes Draudimas ogranicza wytwarzanie odpadów, prowadzi środowiskowe kampanie edukacyjne oraz prowadzi w części lokalizacji segregację odpadów. We wszystkich placówkach wprowadzony został monitoring zużycia mediów.

Łotewska Balta zamontowała ekonomiczne oświetlenie i rolety przeciwsłoneczne. Firma planuje redukcję zużycia mediów, wody i energii elektrycznej o około 5%. Prowadzi również utylizację starej elektroniki i segregację papieru. Zarząd pracuje nad wprowadzeniem polityki środowiskowej.

Oddział Lietuvos Draudimas w Estonii planuje zmniejszenie zużycia wody i energii elektrycznej o 1%. Dodatkowo, zmieni system oświetlenia w budynku Centrali w Tallinie na oświetlenie LED.

 

3 Podstawą do obliczeń ilości zaoszczędzonej energii był rok 2018.
4 W przypadku Grupy Alior dane zostały zaprezentowane wyłącznie za Alior Bank z uwagi na ograniczoną dostępność tych danych w pozostałych spółkach z Grupy i jednocześnie ich niewielką istotność. W przypadku Grupy Pekao dane dotyczą wyłącznie spółki Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. Pozostałe spółki Grupy Pekao nie posiadają danych w tym zakresie.
5 Przyjęto 1 GJ = 0,2778 MWh
6 W przypadku Grupy Alior dane zostały zaprezentowane wyłącznie za Alior Bank z uwagi na ograniczoną dostępność tych danych w pozostałych spółkach z Grupy i jednocześnie ich niewielką istotność.
7 Do wyliczenia MW gazu ziemnego z m3 został uwzględniony wskaźnik o wartości 11. Współczynnik korekcji oleju opałowego - 36,636 GJ/m3.
8 W przypadku Grupy Alior dane zostały zaprezentowane wyłącznie za Alior Bank z uwagi na ograniczoną dostępność tych danych w pozostałych spółkach z Grupy i jednocześnie ich niewielką istotność.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All