Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Raport roczny 2018 > List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

Koniunktura na światowych rynkach kapitałowych była niełatwa dla inwestorów w roku 2018. Na rynki finansowe powróciła wysoka zmienność. Dobry sentyment utrzymywał się tylko na początku roku na fali optymizmu z 2017 roku, w którym główne indeksy polskiej giełdy notowały ponad 20% wzrosty. Ta sytuacja uległa zmianie od 23 stycznia 2018 roku, kiedy to Indeks WIG, podążając za wzrostem globalnego apetytu na ryzyko, osiągnął historyczny szczyt na poziomie 67,5 tys. punktów. Dalsza część roku dla rynku polskiego przebiegała już w znacznie gorszych nastrojach. Na koniec 2018 roku indeks WIG spadł o 9,5% r/r, co było porównywalne do spadków na głównych parkietach w Europie i Stanach Zjednoczonych. W tym mało sprzyjającym środowisku akcje PZU urosły o 4,1%, a biorąc pod uwagę wartość wypłaconej dywidendy stopa zwrotu dla akcjonariuszy wyniosła 10,1%. To pokazuje jak duża siła i potencjał został zakumulowany pod marką PZU, zarówno po stronie ekonomicznej biznesu jak i generowanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

W 2018 roku zysk na akcję wzrósł o 11% do 3,72 zł. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii „Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia”, którą Zarząd PZU przyjął na początku 2018 roku. Cieszy mnie, że w ramach przyjętego modelu tworzenia wartości potrafimy rentownie rosnąć, a także zwiększać atrakcyjność inwestycyjną oferując naszym akcjonariuszom stabilny strumień dywidend.

Niewątpliwym sukcesem 2018 roku było osiągnięcie ponadprzeciętnego zwrotu z kapitału na poziomie 22,1%, co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż średnia dla spółek ubezpieczeniowych w Europie. W stosunku do 2017 roku ten wskaźnik poprawił się o 1,1 p.p., przy jednoczesnym wzroście sprzedaży o 623 mln zł. Tak dobry wynik to w znacznej mierze zasługa dobrych wyników w podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Wskaźnik COR w Polsce wyniósł 86,6% i był o 2,7p.p. lepszy niż w 2017 roku, co było efektem pozyskiwania przez Grupę sprzedaży wysokiej jakości oraz prowadzenia optymalnej polityki cenowej dopasowanej do ryzyka. Sprzyjały temu również dobre warunki atmosferyczne oraz aktywny nadzór KNF nad adekwatnością polityki cenowej zakładów ubezpieczeń. 2018 rok to także kolejny udany rok dla segmentu ubezpieczeń grupowych, gdzie marża operacyjna utrzymywała się na wysokim poziomie 22,1%, tj. 2,1 p.p. powyżej poziomu określonego w strategii.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupa PZU rozwija się w obszarze zdrowia, inwestycji i bankowości. W 2018 roku wysoko postawiliśmy poprzeczkę naszej konkurencji, wyznaczając trendy, wdrażając innowacyjne rozwiązania oraz umacniając pozycję na rynkach, na których działamy. Już teraz, przy wykorzystaniu szeroko pojętej cyfryzacji, jesteśmy w stanie bardzo szybko dostosowywać naszą ofertę, docierając do klientów z propozycją wartości, zbudowaną na najwyższej jakości usługach.

Proces cyfryzacji to także więcej produktów dostępnych za pośrednictwem Internetu. W 2018 roku diametralnej zmianie uległ portal www.pzu.pl. Teraz można z niego wygodnie korzystać na smartfonie, zgłosić szkodę, umówić się z agentem, a także kupić ubezpieczenie. Uruchomiona została internetowa platforma #mojePZU (moje.pzu.pl), która oferuje szeroki zakres usług w tym możliwość zakupu i obsługi produktów ubezpieczeniowych, zakup wizyty i badań lekarskich oraz dostęp do oferty inwestycyjnej TFI PZU. Platforma inPZU to nowatorskie narzędzie transakcyjne umożliwiające klientom indywidualnym i instytucjonalnym bezpośredni zakup jednostek pasywnych funduszy inwestycyjnych. Podczas gdy na świecie takie fundusze cieszą się ogromną popularnością, to w Polsce są nadal nowością. Nasze rozwiązanie ma charakter pionierski. Zaoferowaliśmy produkt dobrze dopasowany do potrzeb, zasobności i możliwości klienta, w którym opłata za zarządzenie wynosi zaledwie 0,5%, przy porównywalnej średniej dla polskich funduszy zarządzanych aktywnie na poziomie około 3%. Budowanie kompetencji w obszarze nisko kosztowych inwestycji to kolejny krok w kierunku Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zostaną uruchomione w lipcu 2019 roku. PZU z uwagi na skalę, zakres działania oraz wielomilionową liczbę klientów będzie z pewnością kluczowym graczem na tym rynku.

Rozumiemy, że dzisiejszy świat finansów budowany w oparciu o model cyfrowy, to także potencjalnie większa konkurencja dla nas ze strony nowatorskich fintechów i start-upów. Dlatego też, coraz większy nacisk kładziemy na wykorzystanie nowych technologii w Grupie PZU. W 2018 roku zrealizowaliśmy 15 projektów pilotażowych w obszarach wykorzystania danych, cyfryzacji procesów oraz interakcji z klientem. Testowaliśmy rozwiązania z zakresu telematyki, zaawansowanej analityki w kierowalności czy semantycznego OCR. Równolegle współpracowaliśmy ze startupami, będąc partnerem dwóch programów akceleracji startupów – RBL_Start (akcelerator Alior Banku) oraz MIT Enterprise Forum. Współpracowaliśmy z ambasadami Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii, uczelniami wyższymi (AGH) oraz organizacjami integrującymi społeczności biznesowe skupione wokół działań innowacyjnych.

W 2019 przeprowadzimy kolejne pilotaże, a przy tym zintensyfikujemy prace w zakresie rozpoznania technologii (telematyka, teledetekcja, elektromobilność, autonomia jazdy czy rozwiązania z obszaru Internetu rzeczy) pod kątem wykorzystania w kolejnych procesach biznesowych PZU. Naszą ambicją jest analiza przynajmniej kilku tysięcy takich rozwiązań rocznie. Równocześnie pozostajemy skupieni na realizacji naszych przyjętych ambicji strategicznych. Należy do nich utrzymanie wysokiej rentowności podstawowego biznesu ubezpieczeniowego na konkurencyjnym rynku i w warunkach szybko postępujących zmian regulacyjnych, budowa skali w obszarze zdrowia i inwestycji oraz zintensyfikowanie współpracy w obszarze bancassurance. Ponad 200 letnia tradycja obliguje nas do ciągłych poszukiwań rozwiązań, mając na celu realizację naszej misji, jaką jest pomoc klientom w dbaniu o ich przyszłość.

Dziękuję wszystkim pracownikom i agentom za ponadprzeciętne zaangażowanie w budowanie #nowegoPZU oraz Radzie Nadzorczej za zaufanie i efektywną współpracę.

Z poważaniem,
Paweł Surówka,
Prezes Zarządu PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All