Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Roman Pałac, prezes PZU Życie

Raport roczny 2018 > Roman Pałac, prezes PZU Życie
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

2018 rok potwierdził mocną pozycję PZU Życie jako lidera w segmencie składki płaconej okresowo. Po III kwartałach 2018 roku udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń ze składką okresową był najwyższy od 2010 roku i wyniósł 46 proc. Tak dobry wynik możliwy był dzięki utrzymaniu wysokiej atrakcyjności oferty produktowej, w tym coraz większej liczby dodatków, przy adekwatnej wycenie ryzyk. Marża wzrosła o 1,5 p.p. r/r do 22,1 proc. Jednocześnie był to wynik wyższy od celu strategicznego na rok 2020, określonego na poziomie >20 proc.

W 2018 roku konsekwentnie rozwijaliśmy biznes zdrowotny, który jest jednym z najszybciej rosnących segmentów Grupy PZU. Otworzyliśmy m.in. trzy nowe centra medyczne oraz na przełomie 2018/2019 sfinalizowaliśmy dwie transakcje przejęcia. Na koniec 2018 własna sieć placówek medycznych liczyła już ponad 60 podmiotów. Cały czas prowadziliśmy prace w zakresie rozwoju współpracy partnerskiej. Na koniec 2018 roku PZU Zdrowie współpracowało już z ponad 2 100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce. Z punktu widzenia biznesu zanotowaliśmy wzrost aktywnych umów o 53 proc., r/r, których liczba na koniec 2018 roku wyniosła 2,3 mln. Przełożyło się to na wzrost przychodów o 26 proc. r/r do 575 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 0,6 p.p. do 8,8 proc.

Roman Pałac
prezes PZU Życie

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All