Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Kluczowe mierniki strategiczne 2018

Raport roczny 2018 > STRATEGIA BIZNESOWA I CSR > Kluczowe mierniki strategiczne 2018
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Działania zrealizowane w 2018 roku

 

1 ROE przypisane jednostce dominującej
2 Działalność bezpośrednia
3 PZU łącznie z TUW PZUW oraz LINK4
4 Dane na koniec Q3 2018
5 Koszty administracyjne PZU i PZU Życie
6 Środki własne po pomniejszeniu o przewidywane dywidendy i podatki od aktywów
7 Wynik netto PZU Inwestycje na poziomie skonsolidowanym
8 Urocznione przychody placówek własnych i oddziałów uwzględniające przychody od PZU Zdrowie i Grupy PZU
9 Bez kosztów jednorazowych; rentowność liczona od sumy przychodów placówek i składki zarobionej
10 Z uwzględnieniem klientów pozyskanych dzięki współpracy z bankami
11 Z uwzględnieniem aktywów w zarządzaniu przez TFI banków Grupy PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All