Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

17.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 17.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 14 980 15 376
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 9 042 8 525
- odszkodowania i świadczenia 7 263 7 074
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 992 685
- koszty likwidacji szkód 787 766
W ubezpieczeniach na życie 5 938 6 851
- odszkodowania i świadczenia 6 049 5 945
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (242) 772
- koszty obsługi świadczeń 131 134
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (417) (435)
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (417) (435)
Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem 14 563 14 941

Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Zużycie materiałów i energii 15 14
Usługi obce 259 239
Podatki i opłaty 31 32
Koszty pracownicze 400 384
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 15 14
Amortyzacja wartości niematerialnych 22 31
Inne, w tym: 176 186
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 165 173
- pozostałe 11 13
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem 918 900

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All