Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

18. Koszty z tytułu prowizji i opłat

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 18. Koszty z tytułu prowizji i opłat
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Koszty z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart 440 286
Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych 87 43
Prowizje za udostępnianie bankomatów 46 38
Koszty nagród dla klientów bankowych 16 20
Koszty przelewów i przekazów 36 30
Usługi dodatkowe do produktów bankowych 27 26
Prowizje maklerskie 16 11
Koszty obsługi rachunków bankowych 5 3
Koszty operacji banknotowych 14 10
Koszty działalności powierniczej 19 12
Pozostałe prowizje 48 78
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem 754 557

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All