Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

20.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 20. Koszty akwizycji > 20.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Koszty akwizycji według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Zużycie materiałów i energii 28 27
Usługi obce 91 83
Podatki i opłaty 6 5
Koszty pracownicze 573 549
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 25 23
Amortyzacja wartości niematerialnych 39 34
Inne, w tym: 2 425 2 266
- prowizje w działalności ubezpieczeniowej 2 345 2 200
- reklama 74 59
- pozostałe 6 7
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji (57) (86)
Koszty akwizycji, razem 3 130 2 901

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All