Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

21.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 21. Koszty administracyjne > 21.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Koszty administracyjne według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Zużycie materiałów i energii 245 226
Usługi obce 1 380 1 186
Podatki i opłaty 82 61
Koszty pracownicze 3 742 2 922
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 348 270
Amortyzacja wartości niematerialnych 293 210
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy 205 212
Inne, w tym: 314 270
- reklama 230 171
- pozostałe 84 99
Koszty administracyjne, razem 6 609 5 357

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All