Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

29.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 29. Odroczone koszty akwizycji > 29.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Odroczone koszty akwizycji 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Krótkoterminowe 1 440 1 392
Długoterminowe 106 93
Odroczone koszty akwizycji, razem 1 546 1 485

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017
Wartość netto na początek okresu 1 485 1 407
Ubezpieczenia majątkowe 1 394 1 323
Ubezpieczenia na życie 91 84
Koszty akwizycji dotyczące przyszłych okresów 1 690 1 597
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (1 633) (1 510)
Różnice kursowe 4 (9)
Wartość netto na koniec okresu 1 546 1 485
Ubezpieczenia majątkowe 1 445 1 394
Ubezpieczenia na życie 101 91

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All