Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

33.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 33. Należności od klientów z tytułu kredytów > 33.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 180 240 169 457
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 511 nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 303 nd.
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem 182 054 169 457

Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Segment detaliczny 97 567 89 407
Kredyty operacyjne 251 278
Kredyty konsumpcyjne 27 380 26 185
Kredyty consumer finance 2 563 2 129
Kredyty na zakup papierów wartościowych 69 109
Kredyty w rachunku karty kredytowej 1 124 1 297
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 65 092 58 456
Pozostałe kredyty hipoteczne 830 832
Pozostałe należności 258 121
Segment biznesowy 84 487 80 050
Kredyty operacyjne 34 371 33 879
Kredyty samochodowe 35 80
Kredyty inwestycyjne 26 166 26 108
Skupione wierzytelności (faktoring) 9 225 4 576
Kredyty w rachunku karty kredytowej 131 179
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 128 24
Pozostałe kredyty hipoteczne 8 560 8 465
Leasing finansowy 5 327 5 086
Pozostałe należności 544 1 653
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem 182 054 169 457

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All