Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

42.3. Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 42 Rezerwy Na Swiadczenia Pracownicze > 42.3. Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Rezerwy na świadczenia pracownicze 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Rezerwa na urlopy 145 158
Programy określonych świadczeń 335 353
- rezerwy na odprawy emerytalne 313 330
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 22 23
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 51 45
Rezerwy na świadczenia pracownicze, razem 531 556

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All