Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

51.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 51. Transakcje z podmiotami powiązanymi > 51.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi  1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku i na 31 grudnia 2018 roku 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2017 roku
Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane 1) Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane 1)
Składka przypisana brutto        
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 4 - 4
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Przychody z tytułu prowizji - - - 100 2)
Koszty - - - 2
Należności   -   -
Zobowiązania - - - -
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1) Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności.
2) Przychody od Pekao TFI, PIM, Xelion za okres, gdy były jednostkami stowarzyszonymi.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All