Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

53.4 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 53. Pozostałe informacje > 53.4 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które miałyby wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

31 stycznia 2019 roku PZU Zdrowie nabył 1 432 udziały spółki Alergo-Med Tarnów sp. z o.o. stanowiących 100% udziału w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników.

31 stycznia 2019 roku KNF podjęła decyzję o przejęciu przez Alior Bank Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno). Zgodnie z decyzją KNF, od 1 lutego 2019 roku Alior Bank objął zarząd majątkiem SKOK Jaworzno, a od 1 kwietnia 2019 roku zostanie ona przejęta przez Alior Bank.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All