Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

10.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 15 113 14 228
W ubezpieczeniach bezpośrednich 15 071 14 253
W ubezpieczeniach pośrednich 42 (25)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 8 357 8 619
Składki ubezpieczeń indywidualnych 1 464 1 762
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych 2 004 1 977
Składki ubezpieczeń grupowych 4 889 4 880
Składki przypisane brutto, razem 23 470 22 847

W 2018 i w 2017 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 644 592
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 5 989 5 777
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 901 3 714
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 100 74
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 969 2 718
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 817 773
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 94 100
Świadczenie pomocy (grupa 18) 468 434
Ochrona prawna (grupa 17) 10 10
Pozostałe (grupa 16) 121 36
Razem 15 113 14 228

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All