Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 3 374 2 319
Działalność bankowa 2 678 1 899
Prowizje maklerskie 160 171
Działalność powiernicza 69 49
Obsługa kart płatniczych, kredytowych 851 567
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 90 107
Kredyty i pożyczki 454 275
Obsługa rachunków bankowych 430 316
Przelewy 309 201
Operacje kasowe 103 80
Skupione wierzytelności 42 28
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy 79 48
Pozostałe prowizje 91 57
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 562 277
Ubezpieczenia emerytalne 129 138
Pozostałe 5 5

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All