Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 2. Skład Grupy PZU > 2.2 Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

  L.p.    Nazwa podmiotu    Siedziba  Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu  % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz
% głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU 
  Przedmiot działalności i adres strony internetowej
31 grudnia 2018 31 grudnia 2017  
Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją      
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% https://www.link4.pl/
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 20.11.2015 100,00% 100,00% https://www.tuwpzuw.pl/
5 Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 31.10.2014 100,00% 100,00% http://www.ld.lt/
6 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99% http://www.balta.lv/
7 PrJSC IC PZU Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% http://www.pzu.com.ua/
8 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% http://www.pzu.com.ua/
9 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% https://pzugd.lt/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao      
10 Bank Pekao SA Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% www.pekao.com.pl/
11 Pekao Bank Hipoteczny SA Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% http://www.pekaobh.pl/
12 Centralny Dom Maklerski Pekao SA Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% www.cdmpekao.com.pl/
13 Pekao Leasing sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% http://www.pekaoleasing.com.pl/
14 Pekao Investment Banking SA Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% Usługi maklerske. http://pekaoib.pl/
15 Pekao Faktoring sp. z o.o. Lublin 07.06.2017 20,03% 20,02% www.pekaofaktoring.pl/
16 Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA w likwidacji1) Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% Zarządzanie funduszami emerytalnymi.
17 Pekao TFI SA Warszawa 11.12.2017 20,03% 20,02% https://www.pekaotfi.pl/tfi/welcome
18 Centrum Kart SA Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% http://www.centrumkart.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao – ciąg dalszy      
19 Pekao Financial Services sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 46,82% 2) 20,02% http://www.pekao-fs.com.pl/pl/
20 Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. Kraków 07.06.2017 20,03% 20,02% Usługi call – center. http://www.cbb.pl/
21 Pekao Property SA Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% Działalność deweloperska.
22 FPB – Media sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% Działalność deweloperska.
23 Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 07.06.2017 20,03% 20,02% Doradztwo gospodarcze.
24 Pekao Investment Management SA Warszawa 11.12.2017 20,03% 20,02% https://www.pekaotfi.pl/tfi/welcome
25 Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Warszawa 11.12.2017 20,03% 20,02% www.xelion.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku      
26 Alior Bank SA Warszawa 18.12.2015 31,93% 32,23% https://www.aliorbank.pl/
27 Alior Services sp. z o.o. Warszawa 18.12.2015 31,93% 32,23% Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
28 Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. w likwidacji Kraków 18.12.2015 31,93% 32,23% Obrót wierzytelnościami.
29 Alior Leasing sp. z o.o. Wrocław 18.12.2015 31,93% 32,23% leasing.html
30 Meritum Services ICB SA Gdańsk 18.12.2015 31,93% 32,23% Usługi informatyczne.
31 Alior TFI SA (dawniej Money Makers TFI SA) 3) Warszawa 18.12.2015 31,93% 19,39% Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. https://www.aliortfi.com/
32 New Commerce Services sp. z o.o. Warszawa 18.12.2015 31,93% 32,23% Spółka nie prowadzi działalności.
33 Absource sp. z o.o. Kraków 04.05.2016 31,93% 32,23% Działalność usługowa w zakresie informatyki.
34 Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. Katowice 30.01.2017 31,93% 32,23% Działalność brokerska.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie      
35 PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie
36 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Płock 09.05.2014 100,00% 100,00% http://cmmedica.pl/
37 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. Włocławek 12.05.2014 100,00% 100,00% http://cmprofmed.pl/
38 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 99,09% http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
39 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. 4) Jaworzno 01.12.2014 100,00% 100,00% http://www.elvita.pl/
40 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% 57,00% http://www.proelmed.pl/
41 Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. Warszawa 08.09.2015 60,46% 60,46% http://www.cmgamma.pl/
42 Polmedic sp. z o.o. Radom 30.11.2016 100,00% 100,00% http://www.polmedic.com.pl/
43 Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. Kielce 21.12.2016 100,00% 100,00% http://artimed.pl/
44 Revimed sp. z o.o. Gdańsk 31.05.2017 100,00% 100,00% http://www.revimed.pl/
45 Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o. Częstochowa 09.01.2018 100,00% nd. http://www.cmlukasza.pl/
46 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed sp. z o.o. Oświęcim 31.12.2018 100,00% nd. http://www.multimed.oswiecim.pl/
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki      
47 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu
48 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
49 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 30.04.1999 100,00%   100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu
50 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc
51 PZU Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% 100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-finance
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki – ciąg dalszy      
52 PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% Usługi finansowo-księgowe.
53 Tower Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 27.08.1998 100,00%   100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje
54 Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00%   100,00% http://www.ogrodowainwestycje.pl/
55 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100,00% 100,00% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
56 Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
57 PZU Corporate Member Limited Londyn (Wielka Brytania) 28.09.2017 100,00% 100,00% Działalność inwestycyjna.
58 Ardea Alba SA w likwidacji Warszawa 12.07.2001 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
59 PZU LAB SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab
60 Omicron BIS SA Warszawa 28.08.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
61 Sigma BIS SA Warszawa 12.12.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
62 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Usługi assistance.
63 Battersby Investments SA Warszawa 15.09.2017 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
64 Tulare Investments sp. z o.o. Warszawa 15.09.2017 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura      
65 Armatura Kraków SA Kraków 07.10.1999 100,00% 100,00% http://www.grupa-armatura.pl/
66 Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% 100,00% http://www.aquaform.com.pl/
67 Aquaform Badprodukte GmbH Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
68 Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100,00% 100,00% http://aquaform.org.ua/
69 Aquaform Romania SRL Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura – ciąg dalszy      
70 Morehome.pl sp. z o.o. w likwidacji 5) Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne      
71 PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
72 PZU FIZ Dynamiczny Warszawa 27.01.2010 nd. nd. j.w.
73 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 6) Warszawa 01.07.2008 nd. nd. j.w.
74 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 6) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. j.w.
75 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 nd. nd. j.w.
76 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Warszawa 19.11.2012 nd. nd. j.w.
77 PZU FIZ Surowcowy Warszawa 03.09.2015 nd. nd. j.w.
78 PZU FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych Warszawa 30.05.2016 nd. nd. j.w.
79 PZU FIZ Forte Warszawa 01.07.2016 nd. nd. j.w.
80 PZU Innowacyjnych Technologii (dawniej: PZU Telekomunikacja Media Technologia) Warszawa 07.09.2016 nd. nd. j.w.
81 PZU Dłużny Aktywny Warszawa 26.10.2016 nd. nd. j.w.
82 PZU FIZ Akcji Combo Warszawa 09.03.2017 nd. nd. j.w.
83 PZU Akcji Spółek Dywidendowych Warszawa 31.12.2017 nd. nd. j.w.
84 PZU FIZ Akcji Focus Warszawa 01.04.2018 nd. nd. j.w.
85 inPZU Inwestycji Ostrożnych Warszawa 10.04.2018 nd. nd. j.w.
86 inPZU Obligacje Polskie Warszawa 10.04.2018 nd. nd. j.w.
87 inPZU Akcje Polskie Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
88 inPZU Akcji Rynków Rozwiniętych Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
89 inPZU Obligacji Rynków Rozwiniętych Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
90 inPZU Obligacji Rynków Wschodzących Warszawa 10.05.2018 nd. nd. j.w.
Jednostki stowarzyszone
91 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Tychy 08.06.1999 30,00% 30,00% http://gsupomoc.pl/
92   EMC Instytut Medyczny SA Wrocław   18.06.2013 28,31% 7) 28,31% 7) http://www.emc-sa.pl/
93 CPF Management Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze 07.06.2017 8,01% 8) 8,01% 8) Działalność doradcza i biznesowa – spółka nie prowadzi działalności.
94 PayPo sp. z o.o. Warszawa 15.11.2018 6,39% 9) nd. Usługi finansowe.

1) 1 czerwca 2018 roku walne zgromadzenie podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.
2) W wyniku transakcji opisanej w punkcie 2.4.4 od 4 czerwca 2018 roku PZU został bezpośrednim posiadaczem 33,5% akcji PFS a udział Pekao spadł do 66,5%.
3) Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 100% udziału (na 31 grudnia 2017 roku: 60,16%). W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę.
4) 6 września 2018 roku doszło do połączenia Elvity z NZOZ Trzebinia. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
5) 7 stycznia 2019 roku złożono wniosek w KRS w sprawie likwidacji spółki.
6) Na 31 grudnia 2018 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego rzeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 18 i 18 (31 grudnia 2017 roku: 15 i 20).
7) % głosów posiadanych przez PZU różni się od % kapitału akcyjnego i zarówno na 31 grudnia 2018 roku, jak i na 31 grudnia 2017 roku wynosił 25,44%. Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu.
8) Jednostka stowarzyszona z Pekao, w której posiada on 40,00% udziału. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na tę jednostkę znaczący wpływ.
9) Jednostka stowarzyszona z Alior Bankiem, w której posiada on 20,00% udziału. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na tę jednostkę znaczący wpływ.

Na 31 grudnia 2018 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All