Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Od 1 stycznia 2018 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

  • Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU;
  • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU;
  • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
  • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
  • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU.

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w składzie Zarządu PZU nie nastąpiły żadne zmiany.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All