Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Od 1 stycznia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Katarzyna Lewandowska – Przewodnicząca Rady;
 • Aneta Fałek – Wiceprzewodnicząca Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Bogusław Banaszak – Członek Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Paweł Górecki – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Śnitko – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

8 stycznia 2018 roku Aneta Fałek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU z dniem 8 stycznia 2018 roku.

stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana Macieja Łopińskiego na Członka Rady Nadzorczej PZU.

stycznia 2018 roku zmarł Bogusław Banaszak, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU.

9 stycznia 2018 roku Maciej Łopiński objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU, a Paweł Górecki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU.

9 marca 2018 roku NWZ PZU powołało w skład Rady Nadzorczej PZU Roberta Jastrzębskiego.

Od 9 marca 2018 roku dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Katarzyna Lewandowska – Członek Rady;
 • Robert Śnitko – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All