Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy PZU, którzy co do zasady wchodzą także w skład Zarządu PZU Życie.

Od 1 stycznia 2018 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Aleksandra Agatowska;
  • Tomasz Karusewicz;
  • Bartłomiej Litwińczuk;
  • Dorota Macieja;
  • Roman Pałac.

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wśród Dyrektorów Grupy PZU nie nastąpiły żadne zmiany. 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All