Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto na zewnątrz 3 059 2 673
Składki przypisane brutto między segmentami 38 65
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 097 2 738
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (322) (361)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 2 775 2 377
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (582) (440)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 133 68
Składki zarobione netto 2 326 2 005
Dochody z lokat, w tym: 113 85
operacje na zewnątrz 113 85
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 50 59
Przychody 2 489 2 149
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (1 591) (1 323)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto 2 (10)
Koszty akwizycji (477) (425)
Koszty administracyjne (131) (137)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 39 27
     
Pozostałe (63) (90)
Wynik na ubezpieczeniach 268 191

Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto na zewnątrz 10 325 10 029
Składki przypisane brutto między segmentami 76 39
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 401 10 068
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (106) (465)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 10 295 9 603
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (113) (114)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (14) 24
Składki zarobione netto 10 168 9 513
Dochody z lokat, w tym: 526 482
operacje na zewnątrz 526 482
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 114 148
Przychody 10 808 10 143
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (6 171) (6 069)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (44) (44)
Koszty akwizycji (1 890) (1 745)
Koszty administracyjne (594) (608)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów (6) (9)
     
Pozostałe (378) (341)
Wynik na ubezpieczeniach 1 725 1 327

Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto na zewnątrz 6 891 6 855
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 891 6 855
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 6 891 6 855
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (1) (1)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 6 890 6 854
Dochody z lokat, w tym: 581 720
operacje na zewnątrz 581 720
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 2 2
Przychody 7 473 7 576
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto (4 931) (5 142)
Koszty akwizycji (349) (332)
Koszty administracyjne (604) (587)
     
Pozostałe (46) (65)
Wynik na ubezpieczeniach 1 543 1 450

Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 346 1 664
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 346 1 664
Zmiany stanu rezerw składek (2) (2)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 344 1 662
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 1 344 1 662
Dochody z lokat, w tym: 59 419
operacje na zewnątrz 59 419
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym - -
Przychody 1 403 2 081
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto (976) (1 672)
Koszty akwizycji (126) (135)
Koszty administracyjne (69) (61)
     
Pozostałe (5) (4)
Wynik na ubezpieczeniach 227 209

Inwestycje 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Dochody z lokat, w tym: 1 388 1 696
- operacje na zewnątrz (447) 111
- operacje między segmentami 1 835 1 585
Wynik z działalności operacyjnej 1 388 1 696

Działalność bankowa 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 133 2 122
Dochody z lokat, w tym: 9 596 6 475
- operacje na zewnątrz 9 596 6 475
- operacje między segmentami - -
Przychody 12 729 8 597
     
Koszty z tytułu prowizji i opłat (753) (539)
Koszty odsetkowe (1 904) (1 249)
Koszty administracyjne (4 989) (3 743)
     
Pozostałe (1 047) (627)
Wynik z działalności operacyjnej 4 036 2 439

Ubezpieczenia emerytalne 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Dochody z lokat, w tym: 5 6
operacje na zewnątrz 5 6
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 149 128
Przychody 154 134
     
Koszty administracyjne (40) (44)
     
Pozostałe (7) (3)
Wynik z działalności operacyjnej 107 87

Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 592 1 404
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 592 1 404
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (62) (117)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 530 1 287
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (48) (42)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (2) 3
Składki zarobione netto 1 480 1 248
Dochody z lokat, w tym: 2 20
operacje na zewnątrz 2 20
operacje między segmentami - -
Przychody 1 482 1 268
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (905) (773)
Koszty akwizycji (317) (275)
Koszty administracyjne (125) (111)
     
Pozostałe 3 -
Wynik na ubezpieczeniach 138 109

Ubezpieczenia - Ukraina 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto na zewnątrz 257 223
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 257 223
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (12) (20)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 245 203
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (96) (88)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 3 8
Składki zarobione netto 152 123
Dochody z lokat, w tym: 19 18
operacje na zewnątrz 19 18
operacje między segmentami - -
Przychody 171 141
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (59) (56)
Koszty akwizycji (82) (69)
Koszty administracyjne (25) (23)
     
Pozostałe 18 18
Wynik na ubezpieczeniach 23 11

Kontrakty inwestycyjne 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Składki przypisane brutto 40 44
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 40 44
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek - -
Składki zarobione netto 40 44
Dochody z lokat, w tym: (14) 18
operacje na zewnątrz (14) 18
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody - -
Przychody 26 62
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto (15) (50)
Koszty akwizycji (1) (1)
Koszty administracyjne (5) (7)
     
Pozostałe (2) -
Wynik z działalności operacyjnej 3 4

Pozostałe segmenty 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017
Dochody z lokat, w tym: 6 5
- operacje na zewnątrz 6 5
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 1 004 946
Przychody 1 010 951
     
Koszty (1 081) (1 038)
     
Pozostałe 33 33
Wynik z działalności operacyjnej (38) (54)

Uzgodnienia 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 Składki zarobione netto   Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto   Koszty akwizycji Koszty admini- stracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 326 113 (1 591) (477) (131) 268
Ubezpieczenia masowe 10 168 526 (6 171) (1 890) (594) 1 725
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 890 581 (4 931) (349) (604) 1 543
Ubezpieczenia indywidualne 1 344 59 (976) (126) (69) 227
Inwestycje - 1 388 - - - 1 388
Działalność bankowa - 9 596 - - (4 989) 4 036
Ubezpieczenia emerytalne - 5 - (6) (40) 107
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 480 2 (905) (317) (125) 138
Ubezpieczenia - Ukraina 152 19 (59) (82) (25) 23
Kontrakty inwestycyjne 40 (14) (15) (1) (5) 3
Pozostałe segmenty - 6 - - - (38)
Segmenty razem 22 400 12 281 (14 648) (3 248) (6 582) 9 420
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (40) 20 15 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - (5) - - (5)
Wycena instrumentów kapitałowych - 55 - - - 55
Wycena nieruchomości - (27) - - (5) (45)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - 24
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - (5) (5)
Korekty konsolidacyjne 1) (10) (1 699) 75 118 (17) (2 357)
Dane skonsolidowane 22 350 10 630 2) (14 563) (3 130) (6 609) 7 087

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Uzgodnienia 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 (przekształcone) Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty admini- stracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 005 85 (1 323) (425) (137) 191
Ubezpieczenia masowe 9 513 482 (6 069) (1 745) (608) 1 327
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 854 720 (5 142) (332) (587) 1 450
Ubezpieczenia indywidualne 1 662 419 (1 672) (135) (61) 209
Inwestycje - 1 696 - - - 1 696
Działalność bankowa - 6 475 - - (3 743) 2 439
Ubezpieczenia emerytalne - 6 - (4) (44) 87
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 248 20 (773) (275) (111) 109
Ubezpieczenia - Ukraina 123 18 (56) (69) (23) 11
Kontrakty inwestycyjne 44 18 (50) (1) (7) 4
Pozostałe segmenty - 5 - - - (54)
Segmenty razem 21 449 9 944 (15 085) (2 986) (5 321) 7 469
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (44) (10) 50 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - 23 - - 23
Wycena instrumentów kapitałowych - (12) - - - (12)
Wycena nieruchomości - (7) - - (1) (10)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - 55 - - 60
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - (20) (20)
Korekty konsolidacyjne 1) (51) (1 444) 16 85 (15) (2 052)
Dane skonsolidowane 21 354 8 471 2) (14 941) (2 901) (5 357) 5 458

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Podział geograficzny Rok 2018 Polska   Kraje bałtyckie   Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 21 621 1 592 257 - 23 470
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 94 - - (94) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 374 - - - 3 374
Dochody z lokat 1) 10 609 2 19 - 10 630
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 2) 6 122 238 4 - 6 364
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 231 - 3 - 2 234
Aktywa 326 874 2 704 409 (1 433) 328 554

1) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
2) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Podział geograficzny Rok 2017 Polska   Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 21 220 1 404 223 - 22 847
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 53 - - (53) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 319 - - - 2 319
Dochody z lokat 1) 8 433 20 18 - 8 471
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 2) 6 486 240 4 - 6 730
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 588 - 2 - 1 590
Aktywa 316 388 2 190 267 (1 387) 317 458

1) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
2) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All