Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Wyniki po segmentach

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Wyniki po segmentach
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Dane z rachunku zysków i strat – ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 097 2 738 2 174 1 779 1 831
Składki zarobione netto 2 326 2 005 1 641 1 477 1 462
Dochody z lokat 113 85 115 121 136
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -1 591 -1 323 -1 062 -871 -964
Koszty akwizycji -477 -425 -361 -288 -306
Koszty administracyjne -131 -137 -125 -127 -125
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 39 27 21 16 16
Pozostałe -11 -41 - -18 -2
Wynik na ubezpieczeniach 268 191 229 310 217
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 18,80% 19,90% 20,70% 18,40% 19,80%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 5,60% 6,80% 7,60% 8,60% 8,60%
wskaźnik szkodowości* 68,40% 66,00% 64,70% 59,00% 65,90%
wskaźnik mieszany (COR)* 92,90% 92,70% 93,10% 86,00% 94,30%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat – ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 401 10 068 8 833 7 364 6 569
Składki zarobione netto 10 168 9 513 7 836 6 793 6 563
Dochody z lokat 526 482 517 518 563
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -6 171 -6 069 -5 275 -4 441 -4 363
Koszty akwizycji -1 890 -1 745 -1 551 -1 383 -1 239
Koszty administracyjne -594 -608 -634 -665 -617
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach -6 -9 -14 -14 -27
Pozostałe -308 -237 -220 -150 -123
Wynik na ubezpieczeniach 1 725 1 327 659 658 756
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 18,60% 18,40% 20,00% 20,60% 19,30%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 5,80% 6,40% 8,10% 9,80% 9,40%
wskaźnik szkodowości* 60,70% 63,80% 67,30% 65,40% 66,50%
wskaźnik mieszany (COR)* 85,20% 88,60% 95,40% 95,70% 95,20%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto 

Dane z rachunku zysków i strat – ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 891 6 855 6 775 6 689 6 539
Ubezpieczenia grupowe 4 887 4 878 4 829 4 753 4 627
Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane 2 004 1 977 1 946 1 936 1 912
Składki zarobione netto 6 890 6 854 6 776 6 691 6 537
Dochody z lokat 581 720 680 602 713
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto -4 931 -5 142 -4 686 -4 718 -4 570
Koszty akwizycji -349 -332 -329 -356 -357
Koszty administracyjne -604 -587 -585 -577 -543
Pozostałe -44 -63 -71 -67 -19
Wynik na ubezpieczeniach 1 543 1 450 1 785 1 575 1 762
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektu konwersji 1 526 1 415 1 745 1 500 1 692
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektów jednorazowych 1 526 1 415 1 529 1 500 1 692
wskaźnik kosztów akwizycji* 5,10% 4,80% 4,90% 5,30% 5,50%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,80% 8,60% 8,60% 8,60% 8,30%
marża wyniku (z wył. efektu konwersji) 22,10% 20,60% 25,80% 22,40% 25,90%
marża wyniku** 22,10% 20,60% 22,60% 22,40% 25,90%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto
** z wył. efektów jednorazowych

Dane z rachunku zysków i strat – ubezpieczenia indywidualne (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 346 1 664 1 174 1 234 1 269
Składki zarobione netto 1 344 1 662 1 174 1 234 1 267
Dochody z lokat 59 419 288 251 327
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto -976 -1 672 -1 043 -1 091 -1 250
Koszty akwizycji -126 -135 -107 -123 -126
Koszty administracyjne -69 -61 -59 -60 -53
Pozostałe -5 -4 -9 -5 -2
Wynik na ubezpieczeniach 227 209 244 206 163
wskaźnik kosztów akwizycji* 9,40% 8,10% 9,10% 10,00% 10,00%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 5,10% 3,70% 5,00% 4,90% 4,20%
marża wyniku* 16,90% 12,60% 20,80% 16,70% 12,80%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat – kontrakty inwestycyjne (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki przypisane brutto 40 44 86 141 374
Ubezpieczenia grupowe 2 2 3 3 45
Ubezpieczenia indywidualne 38 42 83 138 330
Składki zarobione netto 40 44 86 141 374
Dochody z lokat -14 18 18 16 44
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto -15 -50 -89 -136 -376
Koszty akwizycji -1 -1 -4 -10 -16
Koszty administracyjne -5 -7 -9 -9 -10
Pozostałe -2 - - -1 -1
Wynik z działalności operacyjnej 3 4 2 1 15
marża wyniku* 7,50% 9,10% 2,30% 0,70% 4,00%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - segment działalność bankowa (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 2 380 1 583 351 - -
Dochody z lokat 9 596 6 475 2 119 - -
Koszty odsetkowe -1 904 -1 249 -605 - -
Koszty administracyjne -4 989 -3 743 -1 290 - -
Pozostałe -1 047 -627 73 - -
Razem 4 036 2 439 648 - -

Dane z rachunku zysków i strat – ubezpieczenia emerytalne (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Dochody z lokat 5 6 5 7 12
Pozostałe przychody 149 128 110 119 271
Koszty administracyjne -40 -44 -41 -40 -73
Pozostałe -7 -3 - -4 -6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 87 74 82 203

Dane z rachunku zysków i strat – segment Ukraina (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 257 223 210 169 174
Składki zarobione netto 152 123 109 103 136
Dochody z lokat 19 18 23 41 41
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -59 -56 -54 -74 -94
Koszty akwizycji -82 -69 -60 -47 -52
Koszty administracyjne -25 -23 -24 -21 -28
Pozostałe 18 18 21 10 -
Wynik na ubezpieczeniach 23 11 15 12 2
kurs walutowy UAH w PLN 0,133 0,1402 0,1542 0,1722 0,2637
wskaźnik kosztów akwizycji* 53,90% 56,10% 55,00% 45,60% 38,40%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 16,40% 18,70% 22,00% 20,40% 20,70%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat – segment Kraje bałtyckie (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 592 1 404 1 183 1 193 536
Składki zarobione netto 1 480 1 248 1 104 1 109 477
Dochody z lokat 2 20 23 22 15
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -905 -773 -694 -687 -312
Koszty akwizycji -317 -275 -251 -253 -115
Koszty administracyjne -125 -111 -110 -147 -80
Pozostałe 3 - - - -
Wynik na ubezpieczeniach 138 109 72 44 -16
kurs walutowy EUR/LTL w PLN 4,2669 4,2447 4,3757 4,1848 1,2133
wskaźnik kosztów akwizycji* 21,40% 22,00% 22,70% 22,80% 24,20%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,40% 8,90% 10,00% 13,30% 16,80%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Segment inwestycje (operacje na zewnątrz) (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Razem -447 111 -570 506 579

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All