Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Zdarzenia jednorazowe

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Zdarzenia jednorazowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Doszacowanie rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne -148 - - - -
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) - -170 - - -
Efekt konwersji (MSR) 17 35 40 75 70
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH - - 465 - -
Rezerwa restrukturyzacyjna Alior Bank - - -268 - -
Efekt rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank - - - -176 -
Wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych - - -237 - -
Aktualizacja założeń, co do oczekiwanych przyszłych wypłat z tytułu TU stosowanych do kalkulacji rezerw - - 216 - -
Wynik na sprzedaży PZU Litwa - - - 165 -

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All