Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Nowe podejście do sprzedaży

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Model operacyjny > Nowe podejście do sprzedaży

GRIs

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Profesjonalizm w każdym calu - „sukcesy i silną markę zawdzięczamy wiedzy i doświadczeniu każdego z nas. Ciągłe doskonalenie pozwala nam nie tylko nadążać za realiami dzisiejszego świata, ale i wybiegać w przyszłość. Dlatego z radością witamy nowatorskie pomysły. Sprawdzone rozwiązania mogą być wielokrotnie wykorzystywane i stanowić podstawę do tworzenia nowych produktów. Nasza wiedza i kreatywność przynosi zyski i zapewnia oszczędności. Wzbogaca wizerunek firmy, która zawsze jest w centrum wydarzeń.”

Roger HodgkissW PZU bierzemy na siebie odpowiedzialność za dobrostan klientów na każdym etapie ich życia. To niezwykłe zobowiązanie, bo zwykli ludzie powierzają nam często nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim przyszłość swoją i swoich dzieci. Ufają, że potrafimy mądrze i ODPOWIEDZIALNIE doradzić oraz rozważnie rozważyć wszystkie opcje. Tego zaufania nadużyć w PZU nie możemy, bo to ono buduje relacje z klientem czasem na dziesięciolecia.
Roger Hodgkiss, Członek Zarządu PZU i PZU Życie

O przewadze konkurencyjnej PZU i jego unikalnej propozycji na rynku polskim stanowi nie liczba produktów, ale ich jakość oraz – przede wszystkim – dopasowanie do zmieniających się w ciągu życia potrzeb klientów. Od narodzin poprzez edukację i dorastanie, aż po przejście na emeryturę – PZU jest zawsze tam, gdzie klienci potrzebują szeroko pojętych usług finansowych i ubezpieczeniowych.

O kompleksowym podejściu do potrzeb klientów świadczy strategia „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”. PZU chce wzmocnić relacje z klientem i całościowe dotarcie do niego wszystkimi kanałami. Zacieśnieniu ulegnie współpraca z bankami (Pekao i Alior). Grupa znacząco rozwinie sprzedaż produktów zdrowotnych. Sieć sprzedaży będzie podlegać stopniowej unifikacji. Do powszechnej sprzedaży zostanie wprowadzonych 10 prostych produktów. Wzrost możliwości sprzedażowych i dodatkowe interakcje z klientami przełożą się na wzrost liczby produktów na klienta. Statystyczny klient PZU i PZU Życie będzie do 2020 roku korzystał z dwóch produktów (1,6 w roku 2016). Nominalnie oznacza to sprzedaż dodatkowych 8,5 mln produktów.

Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia

„Nowe PZU” – relacja z klientami indywidualnymi

„Nowe PZU” – relacja z klientami indywidualnymi

„Nowe PZU” – relacja z klientami instytucjonalnymi

 

„Nowe PZU” – relacja z klientami instytucjonalnymi

 

DOBRA PRAKTYKA

Strategia Grupy PZU zakłada wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń życiowych, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb tego segmentu, w 2018 roku uruchomiony został projekt Fabryka Produktów. Eksperci Grupy wypracowali modułową1 ofertę dla klientów tego segmentu. Opracowano też specjalne odpowiadające na oczekiwania klientów procesy zawierania umów i obsługi posprzedażowej.

DOBRA PRAKTYKA

Nowy produkt - inwestowanie w fundusze pasywne przez Internet

W październiku 2018 roku zaczął działać internetowy serwis transakcyjny inPZU do sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Serwis omija pośredników i dociera bezpośrednio do klientów indywidualnych z nową ofertą funduszy indeksowych. Obsługa klienta w 100% odbywa się w kanale online bez konieczności wizyty w oddziale, a platforma dostępna jest na wszystkich urządzeniach z dostępem do sieci. inPZU pozwolił Grupie na zbudowanie pierwszej w Polsce oferty nisko kosztowych funduszy indeksowych.

Twoje zdrowie i zdrowie Pracowników

Twoje zdrowie i zdrowie Pracowników

 

1 Oferta konstruowana z modułów obejmujących poszczególne grupy ryzyka. Grupy te są stworzone w oparciu o charakter ryzyka, np. moduł „Moje zdrowie” składa się z ryzyka opieka medyczna (konsultacje lekarskie i badania), poważne zachorowania (wypłaty w razie ciężkiej choroby).

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All